Morgan trekker tilbudet sitt

Den lokale entreprenøren, Steve Morgan, skal nå ha trukket sitt fjerde tilbud på å kjøpe seg kontroll over Liverpool. Gjennom hans advokat legger ikke Morgan skjul på at han føler seg dårlig behandlet av klubbens styre.

Det er ettermiddagsavisen, Liverpool Echo, som skriver at Steve Morgan nå har sett seg lei av sagaen rundt oppkjøpsplanene og tilbudene hans om å kjøpe seg inn på Anfield. Tålmodigheten er brukt opp, sies det fra hans advokat. Etter at tidsfristen på hans fjerde bud også har gått ut, uten av Liverpool har kommet med en respons, signaliserer Redrow-gründeren at han ønsker å fokusere på andre ting her i livet og har gitt opp planene om å bli formann i Liverpool Football Club.

 

Det er ikke uten en bitter undertone at Steve Morgan nå trekker seg som potensiell investor. Dagens nyheter setter strek på en hittil åtte måneders lang berg og dal bane ferd etter hans første bud ble lagt inn i tidlig i vår. Etter det vi forstår godtok styret i prinsippet et av hans bud, og var i høst nær ved å undertegne en avtale med Morgans investeringsselskap. Under ”due dilligence” brøt imidlertid avtalen sammen på grunn av økte kostnader på ny stadion og siden den gang synes avstanden mellom partene å ha vokst seg større.

 

Det toppet seg under årsmøtet tidligere i måneden hvor hans kone stod frem og skjelte ut det sittende styret for å være både arrogante og ignorerende ovenfor Morgan. – Dere vil heller selge til djevelen enn min mann, uttalte hun i et følelsesladet innlegg. Mr. Smith fra styret tok deretter ordet og ba Morgan om å forklare ovenfor årsmøtet at LFC aldri hadde sagt nei til et tilbud på £70M i kontanter – og at tilbudet hans ikke garanterte for så mye penger i banken.

 

Nettopp tilbudets størrelse og hva det er verdt i reelle penger er selve kjernen i saken. Etter det vi har grunn til å tro er ingen av Morgans tilbud basert på et rent pengetilbud, men sterkt knyttet opp rundt en ”share issue” – en utvidelse av aksjekapitalen. Dette vil gi penger i kassen og gi all makt til Morgan, samtidig som det forringer David Moores posisjon sterkt. Styret har ment at tilbudene fra Morgan verdsetter klubben for lite, og at det vil sikre ham kontrollen over LFC for altfor lite penger.

 

Morgans advokat, Vincent Fairclough, sier i dag at tilbudet kunne ha tilført klubben en investering på £70M, men at dette ikke ble akseptert av formannen. Han sier videre at det siste tilbudet ble endret etter ønske fra styret slik at £35M skulle gå rett i klubbkassa og £35M i lommene på aksjonærene. Med Moores som den store vinneren med sine 51%. Fairclough sier videre at styret heller ikke denne gangen har kommet med noen tilbakemelding. På årsmøtet ble det gitt uttrykk for at en tilbakemelding ville komme. Morgan legger derfor ikke skjul på at han nå ”har hatt nok” og ønsker å fokusere på andre ting i livet.

 

Liverpools Chief Executive, Rick Parry, nekter i dag for at Steve Morgan har blitt brukt som en brikke i et større spill, men gjentar det han tidligere har sagt om at styret har mottatt et nokså ferskt og attraktiv bud fra en hittil ukjent gruppering. Dette er ikke det amerikanskbaserte L4 som også har vært i kontakt med Liverpools rådgivningsfirma Hawkpoint om et oppkjøp. Parry sier videre at: - Vi gjorde det klart (på årsmøtet, red anmerk) at tilbudet kom sent, men vi føler samtidig at det er riktig å utforske denne muligheten nærmere. Ingen ønsker at dette skal ta lengre tid enn det må, men vi føler det er vår plikt å følge opp alle interessante tilbud.

Parry uttalte for øvrig etter årsmøtet at ”vi kan kun selge arvesølvet en gang. Derfor må vi også være 100 % sikre på at vi gjør det riktige”.

 

Dagens vending kom ikke overraskende. Etter å ha lagt inn fire bud på å overta styringen i Liverpool lå det i kortene at Steve Morgan var på vei ut av budrunden dersom han ikke fikk positiv respons på sitt siste tilbud. I følge hans advokat har det ikke kommet tilbakemelding fra styret i det hele tatt – og ingen vet for øyeblikket sikkert om David Moores og hans menn spiller et høyt spill med mye is i magen eller i realiteten har en ”sikker vinner” i det hittil ukjente tilbudet. Det som er sikkert er at Steve Morgan har sagt takk for seg og at Moores fortsatt venter på det rette tilbudet. Klubben trenger frisk kapital og trenger det raskest mulig. Dagens nyhet betyr trolig at Benitez ikke vil få spesielt mye penger å rutte med når transfervindet åpnes 1. januar. Spørsmålet er derfor hvor lenge styret tørr vente? Hele saken har ligger over klubben som en klam hånd i snart et år. Det legger både begrensninger på store prosjekter og de rødes mulighet til å ta innpå toppen i Premier League. Klubbens fremtidige eierskap må være på plass for at Liverpool skal kunne vedta nye, store investeringer som for eksempel ny stadion. Det vil selvsagt også påvirke de finansielle musklene på transfermarkedet.

 

Til syvende og sist handler det om to ting: At Liverpool får et riktig fremtidig eierskap med riktige visjoner, bakgrunn og en sterk økonomisk plattform for å sikre fremtidig suksess. Dernest vil pengene et eventuelt salg vil innbringe aksjonærene bety mye. Familien Moores kan se tilbake på et langt forhold til byens to toppklubber. For noen år siden solgte de seg helt ut av Everton. Når det samme nå er i ferd med å skje på Anfield er det urealistisk å tro at dette skjer før totalpakken (les: økonomien) er riktig også for dem.