Støtt Flombølgekatastrofen

Liverpool FC Supporters’ Club Scandinavian Branch har i dag bestemt seg for å gi kr 18.000,- til Flomkatastrofen. En krone per medlem. Styret oppfordrer alle andre Supporterklubber til å gjøre det samme.

Den tragiske Flomkatastrofen har gjort et stort inntrykk på oss alle. Omfanget av katastrofen er ufattelig stort, de menneskelige lidelsene enorme og antall omkomne så høyt at det er utenfor fatteemne.

 

Den største katastrofen i moderne tid har rørt ved oss alle. I likhet med de fleste føler vi behov for å bidra med noe – bidra der hvor nøden er størst. Fotball betyr lite i slike sammenhenger, og nettopp Liverpool-supporterne vet hva det betyr å miste sine egne.

 

I dag har derfor styret i Supporterklubben bestemt seg for å bidra med en kroner for hvert medlem – avrundet til kr 18.000,- Vi har valgt å fordele pengene mellom Norges Røde Kors og Redd Barna.

 

Samtidig oppfordrer vi alle andre Supporterklubber om å gjøre det samme.

 

Her kan du gi ditt bidra til Flomkatastrofen:

Vi regner med at mange av våre medlemmer allerede har bidratt med sitt, men oppfordrer de som enda ikke har fått anledning til å gi sin støtte om å gjøre dette nå! 

 

Norges Røde Kors
Givertlf: 820 43 000
Kontonr: 10 (8200.06.08331)

Norsk folkehjelp:
Givertlf: 820 43 088 (100,-)
Kontonr: 9001.05.00000

Kirkens nødhjelp:
Betal med kort
Givertlf: 820 43 033 (100,-)
Kontonr: 100 (1602.40.26535)

Redd Barna
Betal med kort
Givertlf: 820 43 004
Kontonr: 50 (8200.01.03000)

Care Norge
Givertlf: 820 43 053
Kontonr: 35 (8200.01.40046)

Leger uten grenser
Givertlf: 820 43 203 (100,-)
Kontonr: 101 (5010.05.53500)

SOS-barnebyer
Givertlf: 820 43 073 (100,-)
Kontonr: 8380 08 73730 (merk nødhjelp Asia)

Flyktningerådet
Givertlf: 820 43 777 (100,-)
Kontonr: 8200 01 74625

 

Kilde: VG