Flyttekåt Parry

Rick Parry understreket i dag et stadig ønske om å flytte til Stanley Park, da han mener klubbens konkurransedyktighet på sikt vil avhenge av dette.

Rick Parry vedgår i dag ovenfor Sky at han gjerne ser Liverpool komme seg så hastig som overhodet mulig til Stanley Park, og et nytt stadion. Parry forklarer ønsket med at han ønsker å ha økte inntekter, hvilket eksempelvis Arsenal har nytt godt av etter at de flyttet over til et nytt stadion:

 

- Vi har sagt i årevis at vi er for langt bak Manchester United hva inngår kampinntekter, og nå har dette eskalert til også å gjelde Arsenal, åpnet Parry med, noe som kanskje klinger kjent for flere av dem som har fulgt de helrøde.

 

- Den eneste grunnen til at vi ønsker et nytt stadion, er for å kunne generere større inntekter. Dette er ikke et spørsmål om forfengelighet, og det omhandler ikke et ønske om å lage et monument. Dette er tvers igjennom folkevett, og det handler om å kunne innkassere mer penger, hvilket vil gjøre oss konkurransedyktige, forklarte Parry.