Parry: - Stadion vil bli bygd

Etter dagens pressespekulasjoner går Rick Parry i ettermiddag ut på liverpoolfc.tv og slår fast Liverpool kommer til å bygge ny stadion. Han sier også at stadion vil ha en kapasitet på rundt 70 000.

- Vi er fortsatt fast bestemt på å bygge en ny stadion som er en forbedring av det orginale designet som Tom Hicks og George Gillett arvet da de kom til klubben, sier Parry.

Dette kan dermed tolkes dit hen at det stemmer at man har gått bort fra den futuristiske modellen som Tom Hicks lanserte. Men samtidig slår Parry fast en gang for alle at kapasiteten vil bli betydelig høyere enn de 60 000 som man opererte med i de opprinnelige planene. Dog ikke så mye som 76 000.

- Stadion vil få en kapasitet på rundt 70 000, og vil være av høyere kvalitet og med et betydelig større The Kop, som står sentralt i de nye planene.

- Helt siden det opprinnelige designet ble offentliggjort har vi kontinuerlig revidert og forbedret planene med intensjon om å levere den beste mulige løsningen for våre fremtidige behov.

- Situasjonen på lånemarkedet har ikke påvirket vårt design, fremdriftsplaner eller gjennomføring av byggingen av vårt nye stadion. Prioriteringen har hele tiden vært å bygge et vinnerlag på banen, og alt annet blir rettet inn mot det, avslutter Parry.