- Det var riktig å endre uttalelsene

South Yorkshire-politiet mener de handlet korrekt da de endret vitneutsagn fra politibetjentene etter Hillsborough-ulykken.

Politiet ved South Yorkshire Police forsvarer at de endret polititjenestemennenes uttaleser, og påpeker hvordan påstandene var vurdert i Lord Justice Stuart-Smith granskningsrapport i 1998.

- Han sier at han har nøye vurdert omstendighetene der endringer har blitt gjort i noen av de selvskrevne utsagnene fra SYP-offiserer, men vurderer ikke grunn til videre undersøkelser, sier en talskvinne for South Yorkshire-politiet.

- Lord Justice Stuart-Smith sa at det var godt kjent for Lord Taylors Inquiery Team at påstandene ble gjennomgått på denne og at prosessen ikke var vesentlig forskjellig fra måten uttalelser ble innhentet fra vitner fra Sheffield Wednesday FC eller Ambulanse Service.

- Mot slutten av mai 1989 begynte SYP-gruppen, som hadde ansvar for å samle inn bevis fra politistyrken, å foreslå justeringer uten å henvise til advokater. Lord Justice Stuart-Smith sa han hadde sett på alle uttalelsene som har blitt endret på den måten.

- Han sa at forslagene fra av offiserene var gjort på samme grunnlag som de fra juristene. I de fleste tilfellene var endringene trivielle.

- Han var også tilfreds med at utelatelsen av disse kommentarene ikke påvirket utfallet av høringen eller beslutningen fra statsadvokaten om ikke å reise tiltale etter ulykken.

I oppsummeringen skrev han: - Jeg anser ikke at det er noen spørsmål om misbruk enten av advokaten som ga politiet råd om uttalelser eller av polititjenestemenn som foreslo endringer av påstandene uten å henvise dem til advokater.