Brukerundersøkelse Liverpool.no

For et par uker siden gjennomførte vi en brukerundersøkelse av hjemmesiden. Dette ble gjort i forbindelse med at vi planlegger en redesign av siden. Svarene viser at de fleste er fornøyd med ”rikets tilstand”.

Her er hovedpunktene i svarene. Liverpool.no har etter undersøkelsen ble gjennomført blitt kåret til Årets Hjemmeside av Supporterunionen. Det blir selvsagt ingen hvilepute, men heller en motivasjon til å gjøre ting enda bedre i årene som kommer.

De kommentarene som står på enkelte punkter tilhører de som gjennomførte udnersøkelsen.

Om brukeren:

* Brukerne tilhører primært de yngre alderssegmentene, med gruppen 30 til 39 år som den største, tett fulgt av de mellom 20 til 29, og 10 til 19. De eldste generasjonene er ikke representert i det hele tatt.

* Der er langt flere menn enn kvinner som benytter hjemmesiden - 94 % av brukerne er menn. Dette er dog ikke uvanlig for en hjemmeside der fotball er hovedtemaet.

* 40% av brukerne er bosatt på Østlandet og om lag hver tredje bruker kommer fra Midt-Norge. De resterende brukerne er rimelig jevnt fordelt geografisk.

* 99% av brukerne besøker hjemmesiden i private ærend. Det er kun en liten minoritet som benytter seg av hjemmesiden av andre årsaker.

* Den gjennomsnittlige brukeren av Liverpool.no er en mann i 30-årene. Vedkommende er i en utdanningssituasjon, og bor på Østlandet. Han besøker hjemmesiden daglig, og bruker hjemmesiden i private ærender.

* 78 % av brukerne besøker sidene daglig, og dere har således en svært lojal brukergruppe.Brukernes vurdering av spesifikke aspekter:

* 95 % av brukerne gir uttrykk for at hjemmesidens navigasjon fungerer godt. Brukerne besøker deres hjemmeside svært hyppig, og de kjenner formodentlig godt til arkitekturen på hjemmesiden.

* 97% av brukerne syns at innholdet på hjemmesiden er relevant, hvorav 50% sier seg "Meget Enig" i påstanden. Dette er et spesielt godt resultat for denne typen undersøkelser.

* 96% av brukerne synes at hjemmesiden fremstår som profesjonell. Hele 52% sier seg "Meget enig" i at siden er profesjonell og troverdig, hvilket er spesielt høyt. Dette er viktig, fordi utover å være en fanklubb så er Liverpool.no også en bedrift.

* Brukerne opplever Liverpool.no som ryddig, moderne og pen, men samtidig en smule kjedelig. Den mest markante vurdering er i kategorien "Ryddig".

* 98 % av brukerne deres gir ikke uttrykk for at de har problemer med å forstå tekstene på hjemmesidene deres. Det er således ikke behov for noen revisjon av det eksisterende innhold, og det anbefales derfor ikke å bruke ressurser på dette.

92% er enig i påstanden at "Siden lastes ned uten at jeg blir utålmodig". Brukerne har ikke problemer med å få sidene vist. Sidenes tyngde er derfor passende i forhold til brukernes nåværende oppkoblinger.

98% av brukerne syns at dere har en god hjemmeside. Dette er et svært godt resultat, og gir uttrykk for at det grunnleggende innholdet er underholdene og anvendelig. Dette gjenspeiler seg også i brukernes høye besøksfrekvens på sidene.


Konklusjon

Hjemmesiden henvender seg til et bredt spektrum brukere ? både med hensyn til alder, geografisk spredning og yrke. De fleste brukere har en meget positiv opplevelse av hjemmesiden så forutsetningene for å holde på brukerne er definitivt til stede.


Takk!

Supporterklubben takker for alle som har deltatt i undersøkelsene, vi kommer til å gjøre tilsvarende målinger et par ganger i året fremover. Det skal blant annet bli spennende å se hvordan vi holder oss etter at den nye websiden er ute til høsten.