- Setter klubben først

Roy Hodgson hevder at det ikke blir aktuelt å søke kortsiktige transferløsninger i januar, selv om det skulle påvirke resultater og hans posisjon i den umiddelbare fremtid.

- Det er trolig riktig, sier Hodgson til The Times om han ville hatt mulighet til å kjøpe spillere på kort sikt og dermed kanskje kunne ha styrket sin egen stilling. – Jeg kan gjøre det, men da stiller du deg igjen spørsmålet når du får en slik jobb som den i Liverpool, bør jeg arbeide for hva som er bra for Liverpool på lang sikt eller prøve å få et par gode resultater for Roy Hodgson?

- Jeg vil like å tro at jeg er stor nok og har nok tro på meg selv til å tenke langsiktig, til tross for at det kan slå i mot meg. Jeg ville være veldig skuffet hvis jeg brukte mye penger i januar på feil spillere, og så er vi ikke i noe bedre stilt når sommeren kommer. Alt vi vil gjøre er å hente noen flere spillere som vi i bunn og grunn ikke synes er gode nok. Det vil skuffe meg om det skulle være tilfellet. Jeg kan ikke garantere at det ikke skjer, men det vil ikke være min hensikt.

- Jeg er klar over at det kan bli ris til egen bak hvis det ikke blir hentet inn nye spillere. Det er samtidig ingen tvil om at Damien og jeg vil presse eierne til å støtte oss dersom vi har mulighet til å få tak i de rette spillerne. Jeg har tro på at de vil støtte oss, det store spørsmålet er hvem som vil være tilgjengelig? For å være ærlig har vi pekt ut spillere som andre klubber ikke ønsker å miste. Vi har ikke pekt ut spillere som er til salgs og prøver å finne en ny klubb. Vi ønsker spillere som klubbene ikke har til hensikt å gi slippe på selv om vi tilbyr dem en god pris.

- Totalt har 19 spillere forlatt klubben siden jeg kom hit, og ikke blitt erstattet. Tidligere har vi hatt 40, 50 profesjonelle spillere, og sagt “hvis ikke den ene duger, så kanskje den andre duger”. Det er veldig viktig at vi ikke kommer inn på den stien igjen, og at vi heller bare henter inn spillere som vi virkelig behøver.