- Må ha hatt sterke bevis

PFA-leder Gordon Taylor mener det engelske fotballforbundet må ha hatt sterke bevis for å ilegge Luis Suarez åtte kampers karantene og en bot på £40000.

Spillerforeningens Gordon Taylor tror FA ikke ville kommet med dommen mot Suarez uten overveldende bevis, og tror karantenen vil virke preventivt.

- Vi lever i et multikulturelt samfunn og fotballen vår er blitt veldig internasjonal. Det er viktig at vi sender ut en så kraftig beskjed som mulig dersom rasistisk trakassering har forekommet, sier Gordon Taylor til skysports.com.

- Det er et uavhengig panel som har blitt utnevnt av FA. De må ha hatt tungtveiende bevis for å komme med en så streng straff som skal virke preventivt for fremtiden.

Det uavhengige panelet vil senere komme med en skriftlig rapport om sin beslutning.