Kan gå helt til Lausanne

Ifølge Daily Mirror kan Liverpool være beredt til å gå helt til Den Internasjonale Sportsdomstolen i Lausanne for å få renvasket Luis Suarez. Hvordan FA kom fram til suspensjonen på åtte kamper.

Daily Mirror hevder at det i løpet av det siste døgnet har vært møter på høyt nivå i Liverpool FC men tanke på hva man skal gjøre videre i forhold til at Luis Suarez er blitt suspendert for åtte kamper av det engelske fotballforbundet.

Avisen tror at klubben er beredt til å undersøke hver eneste utvei i målet for å få omgjort dommen hvor Luis Suarez har blitt straffet for å ha kommet med et rasistisk utsagn mot Patrice Evra. Liverpool vil imidlertid ikke foreta noen endelig avgjørelse før man har fått tilsendt den skriftlige dommen, og studert den.

Ifølge Mirror fikk Suarez to kampers straff for fornærmende språkbruk mot Evra, slik som er vanlig straff dersom en spiller får rødt kort for munnbruk. For å ha kommet med henvisning til spillerens hudfarge, ble han gitt ytterligere seks kamper.