Panelet anser Evra som mer troverdig enn Suarez

I begrunnelsen for dommen mot Luis Suarez slås det fast at han og Patrice Evra har gitt to veldig ulike versjoner av hva som skjedde dem imellom. Disiplinærkomiteen mener at Evras forklaring er langt mer troverdig enn Suarez sin.

Evras versjon:
Evra hevder at det som skjedde var som følger: Evra og Suarez snakket sammen på spansk. Evra spurte Suarez hvorfor Suarez sparket ham fem minutter tidligere. Suarez svarte «Porque tu eres negro», som betyr «Fordi du er svart». Evra sa da «Si det til meg igjen, og jeg slår deg ned». Til det skal Suarez ha svart: «No hablo con los negros», som betyr «Jeg snakker ikke med sorte». Evra sa da at han kom til å slå ned Suarez, hvorpå Suarez svarte «Dale, negro, negro, negro», som betyr «Okay, svarting, svarting, svarting». Da Suarez sa dette berørte han Evras arm. Kuyt gikk da i mellom. Dommeren blåste i fløyten og kalte spillerne til seg, og Evra sa til dommeren «dommer, dommer, han kalte meg akkurat for en jævla svarting».

Suarez sin versjon:
Suarez benekter Evra sin versjon. Han er enig med Evra i at de snakket sammen på spansk. Når Evra spurte om hvorfor Suarez sparket ham, skal han ha svart at det var en normal felling og trakk på skuldrene. Evra sa da at han skulle sparke Suarez, hvorpå Suarez ba ham holde kjeft. Når Kuyt gikk i mellom de to, tok Suarez på Evras venstre arm. Suarez hevder at han ikke på noe tidspunkt i målgården brukte ordet «negro». Når dommeren blåste i fløyta og kalte spillerne til seg sa Evra til Suarez på engelsk «Don't touch me, South American». Suarez svarte da «Por que, negro?». Suarez hevder at bruken av ordet «negro» på den måten er vanlig i Uruguay om folk som er mørke i huden eller til og med folk som bare har sort hår, og at det var ment på en vennlig måte. Suarez hevder at dette var eneste gang han brukte ordet «negro» mot Evra i løpet av kampen.

I sin oppsummering slår det tre mann store panelet som har avsagt dom i saken blant annet fast at:

«Mr Evra var et troverdig vitne. Han avga sitt vitnemål på en rolig, behersket og klar måte. Vitnemålet var for det meste sammenhengende, selv om både Evra og Suarez forståelig nok ikke var i stand til å huske hver eneste detalj av det som ble sagt mellom dem.

Mr Suarez sitt vitnemål var upålitelig på viktige punkter. Det var delvis usammenhengende og ikke i samsvar med bevis, spesielt videobevis. For eksempel sa Suarez at han kløp Evra på huden for å roe ned situasjonen. Han sa også at han brukte ordet «negro» på en vennligsinnet måte. Vi forkastet dette beviset.

Når han beskriver sin egen oppførsel på den måten er det uholdbart og rett og slett utrolig, ettersom spillerne var i en heftig krangel. Det var overraskende at Mr Suarez la frem dette som bevis, og det undergravde hans egen troverdighet veldig når det gjaldt andre deler av vitneforklaringen.

Det han sa stemte heller ikke med tidspunktene når ting skjedde.»

Panelet skriver videre:

«Under disse omstendighetene foretrakk vi vitnemålet til Mr Evra. Hans versjon av begivenhetene var klare og sammenhengende på alle punkter. Det finnes ikke grunnlag for å tro at han lyver eller har hørt feil. Vi anser Mr Evras versjon av begivenhetene for å være det som trolig skjedde. Hele samtalen var på spansk.»

Når han ble provosert, gikk Mr Suarez for langt, og svarte på en uakseptabel måte. Han kan ikke bruke det faktum at det var Mr Evra som startet munnhuggeriet som noen unnskyldning, selv om det var i den sammenhengen Mr Suarez kom med kommentarene.»

Panelet har ut fra dette trodd på Evras vitnemål og forkastet Suarez sitt, og dommen er utstedet på det grunnlaget at Suarez har brukt ordet «negro» eller «negros» sju ganger.

I sin konklusjon skriver imidlertid panelet følgende:

«Tiltalen mot Mr Suarez var at han brukte fornærmede ord som blant annet refererte til Mr Evras hudfarge. Vi konkluderer med at denne tiltalen er bevist ut fra de beviser og vitneforklaringer som foreligger. Fotballforbundet tror ikke at Mr Suarez opptrådte som han gjorde fordi han er rasist. Mr Evra sa også i sin vitneforklaring at han heller ikke tror at Mr Suarez er rasist. Mr Suarez sa i sin vitneforklaring at han ikke vil bruke ordet «negro» på en fotballbane i England i fremtiden, og vi anser dette som en genuin intensjon.»