Suarez sine ankemuligheter

Liverpool FC har muligheten til å ta Suarez-saken til en voldgiftsrett, til High Court eller til og med til europeiske domstoler. Men advokat Steven Friel, som er spesialist på komplekse saker som dette, anbefaler Suarez og Anfield-klubben til heller å legge saken bak seg.

Suarez har 14 dager på seg fra den dagen Liverpool mottar den skriftlige grunngivelsen for dommen fra fotballforbundet  til å vurdere om han vil anke straffen på åtte kamper for å ha kommet med ukvemsord mot Patrice Evra. Det er altså ikke 14 dager fra i går, dagen for avgjørelsen, som gjelder.

Advokat Friel skriver i The Guardian at Suarez kun har mulighet til å anke straffeutmålingen, ikke dommen.

Friel skriver at han tror Liverpool vil motta den skriftlige grunngivelsen ganske snart. Vanligvis vil man motta en slik grunngivelse i løpet av tre arbeidsdager etter at dommen er falt. Julehøytiden kan imidlertid forsinke prosessen.

Friel hevder at det er uvanlig at man får to ukers ankefrist. Vanligvis får man en langt kortere frist i slike saker.

Dersom Suarez bestemmer seg for ikke å anke, vil avgjørelsen bli stående. Dersom han bestemmer seg for å anke, må han levere en skriftlig grunngivelse for dette, og det vil da bli holdt en ny høring der Suarez vil være representert gjennom advokater.

Panelet som behandler en eventuell anke kan redusere straffen, men de kan også øke den. Ankepanelets avgjørelse ansees som endelig og bindende. Men dersom denne går mot Suarez har han likevel muligheter til å ta saken videre.

Liverpool-spissens mulighet er da å bringe saken inn for en voldgiftsrett, men dette kan man kun gjøre dersom det er begått saksbehandlingsfeil, eller at dommen blir betraktet som irrasjonell eller urettferdighet med hensyn til prosedyrene. En slik voldgiftssak vil sannsynligvis finne sted bak lukkede dører foran et panel bestående av tre personer. Dette er en prosess som vil ta måneder, heller enn uker.

Suarez kan også forsøke å ta saken inn for de ordinære domstolene, men advokat Friel mener det er begrensede muligheter for at han får mulighet til dette på grunn av en sak fra 1992, der High Court slo fast at FA-relaterte saker som regel ikke skal prøves for vanlige domstoler.

Friel tror at fotballforbundet i sin skriftlige begrunnelse for straffen vil sørge for at de har en så vanntett sak som mulig, som vanskelig kan ankes.

Friel påpeker også at Suarez har mulighet til å saksøke Evra for ærekrenkelse, sett på bakgrunn av meldingen Liverpool FC la ut på sine offisielle nettsider i går kveld. Adgangen til den europeiske menneskerettsdomstolen og den europeiske voldgiftsretten for sportssaker er imidlertid svært begrenset. Friel tror derfor at saken ikke vil gå så langt som dette.

Friel tror også at en avgjørelse om det skal ankes eller ei må bli en taktisk vurdering fra Liverpool FC sin side. Suarez har altså 14 dager på seg til å akseptere straffen, anke den, eller ikke gjøre noe. Aksepterer Suarez straffen vil den tre i kraft fra den dagen han aksepterer den. Dersom Suarez anker blir straffen utsatt til etter utfallet av ankesaken er kjent. Dersom Suarez ikke foretar seg noe som helst vil straffen tre i kraft når fristen på to uker for å anke løper ut. Disse tre mulighetene vil dermed avgjøre hvilke kamper som Suarez eventuelt må stå over de kommende ukene.

Friel mener at Liverpool må tenke seg om både en og to ganger om de ønsker at denne saken skal dra ut i tid. Advokaten anser det som mest fornuftig at Liverpool og Suarez kommer med en pressemelding der de slår fast at uruguayaneren ikke er rasist, og at han er lei seg for at Evra ble fornærmet over ordene som falt. I den uttalelsen kan Suarez si seg uenig i dommen og straffeutmålingen, men samtidig si at han ønsker å legge hele saken bak seg.