Personlige problemer for Rodgers

Brendan Rodgers har vært gjennom fire tøffe år på det personlige plan, samtidig som han har skjøttet managerjobben etter beste evne.

I Michael Calvins nye bok, Living on The Volcano, letter Brendan Rodgers på sløret når det gjelder sitt privatliv. James Pearce i Liverpool Echo gjengir noen utdrag fra boken, der Rodgers forteller at de fire siste årene har vært de mest traumatiske i hans liv.

- Jeg har vært gjennom det som trolig er det fire mest traumatiske årene av mitt liv. Jeg mistet min mor. Jeg mistet min far. Jeg ble skilt fra kvinnen jeg elsket i 23 år. Jeg hadde en rettssak som gikk over seks uker, der min sønn var tiltalt for sexovergrep, noe som var en total skam, utbroderer Rodgers.

- Rent profesjonelt, både her og i Swansea, har disse årene vært de fire beste årene i mitt liv. Du må være i stand til å skille mellom ditt yrkesliv og ditt privatliv. Selvsagt handler det også om å være lykkelig, men eierne har betalt meg for å gjøre en jobb, og da gjør jeg den jobben, legger han til.