Klopp ønsker endring

Som alle andre var jeg både overrasket og fordømmende da planene om superligaen ble publisert søndag.

Meninger om LFC? Bli en blogger du også!

Alle medlemmer kan blogge på liverpool.no. Send ditt innlegg til [email protected] og redaksjonen gjør fortløpende vurderinger av publisering i forhold til kvalitet og nyhetsbildet. Alle blogger står fullt og helt for innsenders regning. Dette er ikke meningen til Supporterklubben eller liverpool.no.

Gårsdagen ble derfor i stor grad brukt til å søke informasjon og lese kommentarer fra egenutnevnte eksperter og andre. Alle fordømmende. Den personen jeg imidlertid var mest spent å høre fra, var Klopp. Både fordi Liverpool er i en historisk særstilling blant de 12 (kanskje sammen med Manchester United) som tuftet på arbeiderklassen og dets verdier, men også fordi Klopp tilsynelatende er en mann med de samme verdiene og et godt kalibrert moralsk kompass.

I går ga Klopp to intervjuer, ett før og ett etter kampen. Journalister og eksperter har ikke gjort noe nummer ut av hva han sa, utover at de henger seg opp i at han går i rette med Neville og at han bekrefter sitt to år gamle utsagn hvor han uttalte seg negativt om planene om en superliga. Det er bare det at Klopp sa mye mer enn dette i går.

For at det ikke skal være tvil om at han er mot en unfair superliga, bekreftet han altså at han står ved sitt utsagn to år tilbake. «Nothing is changed». Men så sier han noe mer, blant annet at hans mening til UEFA om planene for utvidelse av CL ikke ble hørt. At FIFA ønsker å opprette en global klubbturnering. Og når det kom til spørsmål om penger/grådighet virket det for ham som et valg mellom pest eller kolera; fotballen er for lengst styrt av pengene. Fra denne delen av intervjuet er min tolkning at Klopp ikke er like forferdet over planene som «alle andre», rett og slett fordi han ikke ser nåværende styring og systemer som et bærekraftig alternativ. Han dytter gjerne spillernes helse foran seg, men jeg tror han er vel så bekymret for evnen til å spille god fotball når terminlisten blir for lang – og ikke minst bekymret for at hans og de store klubbenes stemme ikke blir hørt.

Omtaler eierne som fornuftige og ansvarlige mennesker

I intervjuet etter kampen blir han blant annet spurt om eierne og hva han selv har fått av informasjon. I svaret hans går han faktisk til forsvar av eierne, og omtaler de som fornuftige og ansvarlige mennesker som ikke vil klubben vondt. Jeg hadde på ingen måte forventet at Klopp ville økse sine eiere, men å gå så langt i forsvar av de var uventet, og strengt tatt ikke nødvendig. Dette svaret hans tolker jeg som et kraftig signal om at 1) Klopp (og sikkert også andre managere) ikke har vært så frakoplet disse planene som de liker å gi inntrykk av, og 2) At Klopp støtter prosessen som nå er iverksatt.

Men hvorfor vil Klopp dette? Klopp av alle? Jeg tror Klopp er kommet til den konklusjonen at det må komme en endring fra dagen system og styre. Presset på de store klubbene og deres spillere blir bare større og større, og de mest berørte/belastede klubbene blir ikke hørt. I PL blir de seks nedstemt av de 14 andre i ønsket om fem bytter. I UEFA blir ikke innspillene om færre kamper hørt – tvert imot, det innføres flere. Hos FIFA tas det ikke hensyn, enten det gjelder supercup-finalen (husk at Klopp i praksis boikottet denne og sendte reservelaget) eller planer om en global klubbturnering. Og glem ikke Klopps tirade mot Sky Sports og PL/FA tidligere i vinter om formiddagskamper. Klopp er frustrert og ønsker endring.

Jeg tror virkelig ikke Klopp ønsker en superliga slik den er presentert, med faste, kjøpte plasser. Men Klopp ønsker endring. Antakelig heier han på prosessen som nå er i gang vel vitende om at en endelig løsning ikke blir nåværende, ei heller en superliga i sin verste form. Men noe annet. Klopp er villig til å ta risken for å få til en endring. Jeg mener han har baller.