Innkalling til årsmøte 2020

Tirsdag 9. juni 2020 kl 18.00 avholdes årsmøtet for Liverpool F.C. Supporters’ Club Norway.

4. mai 2020 kl 12.58 Tore Hansen kopl4

Møtested: Sentralt i Oslo, annonseres nærmere.

Følgende saker skal behandles:

  1. Styrets årsberetning
  2. Fastsette resultatregnskap og balanse
  3. Behandle budsjett for 2020
  4. Fastsette årskontingent
  5. Valg av styre, samt fastsette styrehonorar
  6. Eventuelt innkomne forslag.

Disse står på valg

Årsmøte skal velges tre styremedlemmer og én vararepresentant til styret.

Pål Chr. Møller, Tore Karlsen og André Øien ble i 2018 valgt for to år og tar alle gjenvalg.
Pål Nisja-Wilhelmsen (varamedlem) tar ikke gjenvalg,

Nils Jakob Førli, Hilde Nordlund og Bertil Holen (varamedlem) ble i 2019 valgt for to år og sitter frem til 2021.

Forslag på kandidater eller forslag som skal behandles på årsmøte må sendes oss skriftlig senest to uker før møtet (frist 26. mai).

Påmelding og møtedokumenter

Registrering av møtedeltakere blir gjort ved inngang til lokalet (kun medlemmer). Her utleveres også årsberetningen. Årsberetningen legges normalt ut på Liverpool.no noen dager i forkant.

Medlemmer må ha vært medlemmer i tre måneder for å ha stemmerett på årsmøte.

NB: På grunn av krevende tider ifm korona-viruset må vi ha påmelding fra de medlemmer som ønsker å delta. Send en kort e-post om din deltakelse til [email protected] senest 26. mai.

Vi gjør også oppmerksom på at møtedato og/eller møteform kan bli flyttet på kort varsel på grunn den krevende tiden vi er inne i. Følg med på Liverpool.no for all info om årsmøte. Vi oppdaterer eventuelle endringer her: https://www.liverpool.no/supporterklubben/

Vi ønsker alle medlemmer av LFCSCN velkommen til årsmøtet.

Styret.

Har du innspill til journalisten?
[email protected]