Derfor har Liverpool tre ledige plasser i sin Champions League-tropp

Mange lurer på hvorfor Liverpool bare har 22 spillere på sin A-liste. Vi har svaret.

8. sep 2017 kl 19.33 Einar Kvande

Hvem kan være på A-listen?

Maksimum 25 spillere. To av disse må være målvakter. Minimum åtte plasser er reservert eksklusivt for «lokalt trenede spillere». Dersom en klubb har færre enn åtte lokalt trenede spillere i sin tropp vil antallet spillere på A-listen bli redusert tilsvarende.

Hva er en «lokalt trenet spiller»?

Det finnes to kategorier:

1) «Klubbtrenede spillere». Dette er spillere som har vært tilknyttet en klubb i minst tre år i alderen 15 til 21 år.

2) «Forbundstrenede spillere». Dette er spillere som har vært tilknyttet en annen klubb i samme forbund (nasjon) i minst tre år i alderen 15 til 21 år. Ingen klubb kan ha mer enn fire forbundstrenede spillere blant sine åtte lokalt trenede spillere på A-listen.

B-listen

En spiller kan bli registrert på B-listen dersom han er født den 1. januar 1996 eller senere og har vært spilleberettiget for klubben i minst to år sammenhengende etter at han fylte 15 år. Klubbene kan registrere et ubegrenset antall spillere på B-listen i løpet av sesongen, men listen må være levert inn senest ved midnatt dagen før kamp.

Liverpool har for få klubbtrenede spillere

Grunnen til at Liverpool ikke har 25 spillere på sin A-liste er rett og slett at klubben ikke har nok klubbtrenede spillere. Liverpool har kun en klubbtrenet spiller på A-listen, nemlig Jon Flanagan. Ettersom minimum fire spillere må være i denne kategorien, må altså Liverpool la tre plasser stå tomme og stille med resusert tropp i turneringen.

En spiller som Danny Ings kan for eksempel ikke ta en av disse plassene, fordi han ikke var i Liverpool i minst tre år i alderen 15-21 år.

Har du innspill til journalisten?
[email protected]