Personvernerklæring

Vi bruker infokapsler for å bedre opplevelsen på siden

Endre personverninnstillinger

Personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som brukes når du er medlem av supporterklubben, besøker hjemmesiden eller mobilapplikasjonene våre - eller på annen måte samhandler med oss.

Supporterklubben ønsker å være åpen og tydelig på hvordan vi bruker opplysningene dine og at det skjer i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern og forventningene dine.

Personvernerklæringen vil forklare hvilke opplysninger som innhentes, hvorfor de innhentes, hvordan innhentende opplysninger blir brukt og hvilke alternativer og rettigheter du har vedrørende innhenting av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Liverpool FC Supporters Club Norway behandlingsansvarlig for foreningens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer;

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, passord (kryptert etter bransjestandard) og IP-adresse (forum).

Vi lagrer i tillegg historikk på utsendelse av medlemsblader, medlemspakker og dato for betaling og fornyelse av medlemskap.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser i forhold til medlemskapet.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon om foreningsdriften, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle vår forpliktelse for deg som medlem. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via post, e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det benyttes kjøps-historikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre medarbeidere eller via skjema for innmelding i forbindelse med opprettelse av medlemskapet.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her:
/footer/informasjonskapsler-cookies/

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser utleveres nødvendige opplysninger til nødvendig samarbeidspartnere.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap lagres i vårt aktive kunderegister i fire år etter siste fornyelse.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil fem år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har ikke et eget personvernombud.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Endringer i erklæringen

Supporterklubben forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av oss. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se «Sist oppdatert» under.

Sist oppdatert: 28.06.2018.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

Email: [email protected]

Postadresse:
Liverpool FC Supporters Club Norway
Spindsodden 24
4550 Farsund