Årsmøter

Supporterklubben avholder årsmøte innen medio juni hvert år. Innkalling skjer i henhold til våre vedtekter.

Her kan du lese våre tinglyste vedtekter.

Her finner du styrets beretning, regnskap og revisjonsberetning:

2024
Innkalling

2023
Innkalling | Årsberetning | Regnskap | Budsjett | Revisors beretning | Årsmøtereferat

2022
Innkalling | Årsberetning | Regnskap | Budsjett | Revisors beretning | Årsmøtereferat

2021
Innkalling | Årsberetning | Regnskap | Budsjett | Revisors beretning | Årsmøtereferat

2020
Årsberetning | Innkalling | Regnskap | Budsjett | Revisors beretning | Årsmøtereferat

2019
Årsberetning | Årets supporter | Revisorberetning | Årsmøtereferat

2018
Årsberetning | Årets supporter | Revisorberetning | Årsmøtereferat

2017
Årsberetning med regnskap | Årsmøtereferat

2016
Årsberetning med regnskap | Årsmøtereferat

2015
Årsberetning med regnskap| Årsmøtereferat

2014
Årsberetning med regnskap| Årsmøtereferat| Årets supporter
Supporterklubbens hederspris

2013
Årsberetning | Regnskap | Årsmøtereferat | Årets supporter

2012
Årsberetning | Regnskap | Årsmøtereferat

2011
Årsberetning | Regnskap | Årsmøtereferat


Ordinært årsmøte 2023 ble avholdt på Wild Rover i Oslo 9. juni. Årsmøtet vedtok å øke kontingenten for alle medlemskap med kr 10,- utenom junior.

Gjeldene kontingent er da kr 320 for vanlige medlemskap, familiemedlemskap til kr 90,-, digitalt medlemskap kr 210,-, juniorklubben kr 390,-.

Sittende styre

Pål Chr Møller, Tore Karlsen, Andre Øien, Nils Jacob Førli og Hilde Nordlund. Vara: Bertil Holen og Elisabeth Mortensen.

Revisjon av regnskapet:
RevisorGruppen Mæland & Østbye
Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen
Telefon: 66 81 79 00

Ekstern regnskapsfører:
Aider, Tollbugt 115, 3041 Drammen.