Hillsborough

Mens vårsola forsøkte å varme opp tusenvis av Liverpoolsupportere utenfor Leppings Lane den 15. april 1989, ble det etter hvert klart at alle ikke ville komme innenfor portene til avspark.

I politiets kontrollrom satt en urutinert og delvis handlingslammet chief superintendent, David Duckenfield, og ignorerte alle meldinger om problemer. Politiet øverste leder hadde kun sittet i jobben i noen få uker, og skulle uten annen tilsvarende erfaring lede en av Englands viktigste fotballkamper den sesongen. Semfinalen i FA-Cupen mellom Liverpool og Nottingham Forest.

Porten ble åpent

Ti minutter før kampstart kom meldingen om at portene måtte åpnes for å unngå en katastrofe. Folk holdt på å bli klemt i hjel utenfor inngangene. To minutter senere, klokken 14.52, gav Duckenfield ordre om at portene utenfor Leppings Lane måtte åpnes. Fortsatt nektet han å utsette avspark.

Overvåkningsvideo viser at omtrent 2000 supporterne strømmet inn igjennom porten. Stresset og desorienterte tok de fleste den korteste vei inn til ståtribunen og innhegning 3 og 4 bak mål – rett bak Bruce Grobbelaar. Valget ble skjebnesvangert. Ingen vakter eller politifolk grep inn for å omdirigere folkestrømmen og den midtre delen av ståtribunen ble derfor raskt overfylt med mer enn dobbelt av kapasiteten.

Det oppstod etter hvert panikk og kaos og uhyggelige scener. Etter hvert besvimte eller mistet folk fotfeste og ble trampet ned. Supporterne fremst ble klemt mot stålnettingen som sperret adkomsten til banen. Enkelte forsøkte å klatre over gjerdet eller å komme seg opp til tribunen over.

Mr. Duckenfield, som aldri tidligere hadde vært sikkerhetsansvarlig på en fotballkamp, ga først ordre om å stoppe alle forsøk på å komme seg inn på banen. Han klarte aldri å skjønne hva som skjedde.

Derfor ble heller aldri nødutgangene ut mot banen åpnet. Derfor ble heller aldri kampen utsatt. Semifinalekampen ble stoppet bare seks minutter gammel etter at supportere løp ut og snakket med dommer Lewis. Tragedien var et faktum.

The Sun og "sannheten"

De første dagene etter tragedien haglet beskyldningene mot Liverpool-fansen. Politiet gikk første ut med at supporterne hadde sparket opp porten og underforstått selv var skyld i tragedien. Avisen "The Sun" trykket en forside med «The Truth» - sannheten om Hillsborough.

Her het det av supporterne hadde oppført seg som ville dyr, og at fulle folk hadde stjålet og urinert på døde mennesker og forhindret politiet og gjøre jobben sin. Mens hele Liverpool var i bunnløs sorg ble det satt frem falske og skadelige rykter og løgner av «the establishment».

Mange av avisens kilder må ha vært politifolk fra South Yorkshire. Den dag i dag blir The Sun boikottet på Merseyside. Det er den meste effektive boikotten av en avis i historien og har kostet eierne flere titalls millioner i tapte inntekter.

DON’T BY THE SUN!

Taylor-rapporten

Myndighetene, etter at den såkalte Taylor-rapporten var klar, slo fast at politiets håndtering, gjennom sitt ansvar for sikkerheten på stadion, var hovedårsaken til at dette kunne skje. Rapporten huskes også for anbefalingen om å forby ståtribuner i de to øverste divisjonene i England.

En høring slo likevel fast at tragedien var en ulykke og ingen ble derfor i 27 år holdt ansvarlig eller straffet etter Hillsborough. Det var en avgjørelse familiene til de etterlatte aldri har kunne akseptere og slå seg til ro med.

Kampen for rettferdighet var i gang. Det ble en svært lang vei å gå skulle det vise seg - full av skuffelser og tilbakeslag i altfor mange år. Både familiene og de overlevende følte seg sviktet av myndighetene. Det som virkelig skjedde den fatale dagen ble forsøkt tildekket og skjult for å unngå ansvar og straffeforfølgelse.

Først på 20-årsmarkeringen i 2009 lovet daværende kulturminister Andy Burnham at alle dokumenter vedrørende Hillsborough endelig skulle bli offentliggjort og et uavhengig panel skulle opprettes for å gjennomgå materialet.

Det ble det store gjennombruddet i kampen for å få frem sannheten bak Hillsborough. I januar 2010 ble «Hillsborough Independent Panel» opprettet. Den 12. september 2012 kom endelig rapporten som konkluderte med at de etterlatte hele tiden hadde hatt rett i sine mistanker og anklager mot de involverte i kampen for rettferdighet. Det kom videre frem at inntil 41 av de 96 drepte kunne ha blitt reddet dersom hendelsene hadde blitt håndtert annerledes.

Panelet fant mange bevis på tildekking av sannheten og bevis for at Hillsborough var blitt offer for en «cover-up». Det var dessverre ikke et ukjent fenomen i britisk historie på 70 og 80-tallet.

Samme dag «Hillsborough Independent Panel» la frem sin rapport kom statsminister David Cameron med en uforbeholden unnskyldning til de etterlatte og beklage på vegne av myndighetene i en tale i det britiske parlamentet.


27 års kamp for sannheten!

Etter rapporten fra "Hillsborough Independent Panel" kom med sin kjennelse ble det åpnet et nytt likskue den 31. mars 2014. Det fant sted i Warrington og den 24. april 2016 falt endelig kjennelsen.

Dommer Sir John Goldring hadde fremlagt 14 spørsmål som en jury på seks kvinner og tre menn måtte svare på. Juryens konklusjoner ble helt i trå med hva de etterlatte har hevdet i alle disse årene.

Viktigst var at supporterne ble renvasket for alle anklager om at de på noen måte hadde skyld i det som skjedde den 15. april 1989. Politimannen med det øverste ansvaret på kampdagen ble også funnet skyldig i uaktsomt drap.

En foreløpig strek er dermed satt i en sak som nesten i en generasjon har kastet mørke skygger over både omkomne, overlevende, supporterne, byen Liverpool og fotballklubben. Det tok 27 år - men endelig er sannheten på bordet.

NEVER FORGOTTEN!

Les også:

En kamp på liv og død (Dagbladet, 02.12.08)
Justic for the 96 – de etterlatte kjemper videre (The Kopite 7, 1997-98)
De skulle bare på en fotballkamp (The Kopite 6, 1998-99)
En kamp for rettferdighet (The Kopite 6, 1998-99)
Sannheten om Hillsborough (The Kopite 3, 2012-13)
£18.400 fra oss til Hillsborough-minnesmerke (22.08.12)
Justice! (Rapporten fra The Independant Panel, 12.09.12)
Ofret alt for sannheten (The Kopite, 2012)
Spanerne på Hillsborough (Dagens Næringsliv, 1. desember 2013)
Rapporten (The Kopite, 2013)

Se også:

Peter Jones - final report from Hillsborough (BBCs Sport On Two (15.04.89)
Hillsborough (ITV dramadokumentar av Jimmy McGovern)
The search for Truth (ITV, 2012)
Hillsborough – Never Forgotten (BBC2 dokumentar, 2013)
How they buried The Truth (BBC Panorama, 2013)
Anne Williams Hillsborough tribute - Sports Personality of the Year (15.)