Husk årsmøte mandag

24. apr 2017 kl 19.24 Tore Hansen

Innkalling til årsmøte

Mandag 12. juni 2017 kl 18.00 avholdes årsmøtet for Liverpool F.C. Supporters’ Club Norway. Møtested: Scotsman (kjelleren), Karl Johansgate 17, Oslo.

Følgende saker skal behandles:
1. Styrets årsberetning
2. Fastsette resultatregnskap og balanse
3. Behandle budsjett for 2017
4. Fastsette årskontingent
5. Valg av styre, samt fastsette styrehonorar
6. Eventuelt innkomne forslag (må være mottatt senest innen 29.5.)

Disse står på valg
Det skal velges to styremedlemmer og én vararepresentant til styret.

Nils Jakob Førli og Bertil Holen ble i 2015 valgt for to år og stiller begge til gjenvalg.
En plass til skal besettes etter Ragnhild Lund Ansnes, som trakk seg midt i styreperioden i fjor. Plassen hennes har blitt dekket opp av vara (Holen).

Pål Chr. Møller, Tore Karlsen, André Øien, som styremedlemmer og Pål Nisja-Wilhelmsen (varamedlem), ble i 2016 valg for to år og sitter frem til 2018.

Møtedokumenter klare (09.06.17)
Registrering av møtedeltakere blir gjort ved inngang til lokalet (kun medlemmer). Her utleveres også årsberetningen.

Årsberetning med regnskap og budsjett er tilgjengelig online.
Forslag som skal behandles, inkludert valg ligger her.

Det blir enkel servering av mat og drikke.
Etter årsmøtet blir det en Q & A med redaktør Torbjørn Flatin om sesongen og sommeren som ligger foran oss.

Vi ønsker alle medlemmer av LFCSCN velkommen til Årsmøtet.

Styret.

Har du innspill til journalisten?
[email protected]