SKAL BYGGES UT:  De to hjørnene på The Kop skal bygges ut slik at en får plass til 470 nye seter.

470 nye seter på The Kop

Liverpool vil bygge ut The Kop i løpet av sommeren. I dag gikk klubben ut med planene om hvordan.

I februar ble det klart at Liverpool FC kom til å flytte omkring tusen seter, for å øke antall handikapplasser fra 195 til 250 før neste sesong. Klubben har forpliktet seg til å øke antall plasser for å innfri Premier League sine offisielle krav.

The Kop skal derfor bygges ut med 470 ekstra seter, og i dag kom planene om hvordan det skal gjøres, skriver Liverpool Echo.

Slik tribunen er i dag kan en si at The Kop er inndelt i tre, der midtseksjonen går lenger bak med flere seter enn de to hjørnene. Med å bygge ut The Kop, vil den fra neste sesong romme 12.400 plasser.

I byggesøknaden står det at klubben ønsker å utvide The Kop, ved å fylle ut de to sidene av The Kop slik at tribunen får plass til 470 ekstra seter. 

I søknaden står det også at eierne ønsker at sluttproduktet skal se ut som at det «alltid har vært slik». 

I tillegg vil det bli gjort en endring med inngang B på Main Stand-siden av The Kop, der en til nå har hatt en bemannet inngang. Der vil det bli omgjort til en ubemannet inngang - og en vil bygge en ny nødutgang.