Slik planlegger superliga-klubbene å fordele pengene mellom seg

Lekkede planer for den europeiske superligaen viser hvordan klubbene planlegger å fordele inntektene fra den nye ligaen mellom seg.

20. apr 2021 kl 19.34Einar Kvande

Financial Times melder at den nye superligaen vil ha en struktur som minner om strukturen til amerikanske sportsligaer.

Ifølge de som har kjennskap til planene skal de 15 stifterklubbene av Superligaen dele 32,5% av de kommersielle inntektene seg i mellom. Ytterligere 32,5% av inntektene skal fordeles mellom de 20 deltakerlagene, inkludert de fem lagene som blir invitert til å spille i turneringen hvert år. 20 prosent av inntektene skal fordeles mellom klubbene basert på sportslige prestasjoner/plassering i ligaen. De siste 15 prosent skal fordeles basert på klubbenes seertall på TV.

En person direkte involvert i avtalen sier til Financial Times at denne distribusjonsmodellen sikrer at vinnerklubben kun mottar 1,5 ganger mer enn laget som ender nederst på tabellen. Til sammenligning mottar vinneren av La Liga i Spania nærmere 3,5 ganger mer enn bunnlaget.

Får bruke maksimalt 55 prosent av inntektene på spillerlønninger, spillerkjøp og agenthonorarer

Klubbene vil også få beholde alle publikumsinntekter og alle inntekter fra klubbsponsorer selv.

Kostnaden med å etablere superligaen skal være finansiert gjennom et lån på 3,25 milliarder euro fra den amerikanske investeringsbanken JPMorgan Chase.

Superliga-klubbene har forpliktet seg til å benytte bare 55 prosent av sine inntekter på sportslige utgifter, som da inkluderer spillerlønninger, overgangssummer og agenthonorarer. De fleste europeiske klubber bruker i dag et sted mellom 70 og 80 prosent av sine inntekter på spillerlønninger alene.

Superliga-klubbene har også signert en avtale som skatteutligning, som gjør at ingen klubber skal dra fordeler av ulike skatteregler i landene til deltakerklubbene.