– Det kan ta uker og måneder å bli helt frisk etter hjernerystelser

Spillerforeningen, organisasjoner og aktivister kjemper for nye regler ved hodeskader, men møter motstand hos fotballforbundet.

Mens rugbyforbundet har endret sine regler når det gjelder hjernerystelse, har det engelske fotballforbundet valgt å stå ved dagens regler. Det betyr at hvis en spiller pådrar seg en hjernerystelse, må han eller hun minimum være ute i seks dager samtidig som man gjennomfører en sjekkliste underveis for å forsikre om at det ikke er fare for at hodeskaden blir forverret.

Den engelske spillerforeningen PFA og organisasjonene Headway og Head for Change mener perioden må forlenges fra seks til tolv dager, slik rugbyforbundet nå har gjort. 

– Fotball bør definitivt følge etter. Det er ikke samme sport, men sykdommen er den samme. Det kan ta lang tid å finne ut av omfanget av en hjernerystelse. Forskning viser at det kan ta uker og måneder å bli helt frisk etter hjernerystelser. Derfor mener vi at det er bedre jo lengre restitusjonstiden er, sier Dawn Astle, som jobber med demens for spillerforeningen, til The Athletic.

Det er en kjent sak at tidligere fotballspillere har økt risiko for å pådra seg demens i tidlig alder.

Får ekstra spillerbytter

PFA og organisasjonene er glad for at prøveordningen med et ekstra spillerbytte ved mistanke om hjernerystelse fortsetter, men de ville i utgangspunktet gå enda lenger. De ønsker å innføre midlertidige spillerbytter, slik at en spiller kan undersøkes i ro og mak i garderoben, i stedet for ute på banen i hastverk i kampens hete. 

Så langt har de ikke fått medhold hos fotballens lovgivere. 

Ifølge The Athletic er organisasjonene ikke bare bekymret for spillere på toppnivå, men også på amatørnivå, der man frykter at hodeskader blir tatt lett på. 

Fotballforbundet i England har ikke kommentert saken, men ifølge artikkelen mener de dagens ordning med minimum seks dager restitusjon er godt nok i fotballen. Skulle en spiller bli tvunget til minimum tolv dager, kan man risikere å miste både tre og fire kamper slik dagens terminliste ser ut.