Konklusjonen fra FIFA:Kontraktsforlengelser og fleksibelt overgangsvindu

FIFA har lagt frem forslag for hvordan spillerkontrakter og overgangsmarked bør håndteres.

7. apr 2020 kl 19.00 Kenneth Baraas

Det internasjonale fotballforbundet hadde i dag et møte der de diskuterte den problematiske situasjonen som fotballen er inne i.

Der ble det lagt frem forslag om at kontrakter forlenges utover den opprinnelige datoen 30. juni - så sant sesongene faktisk fullføres.

Fleksibelt overgangsvindu

«Det er nå åpenbart at inneværende sesong ikke vil ende når folk trodde det ville gjøre det. Derfor foreslås det at kontraktene forlenges inntil sesongen faktisk avsluttes.», skriver FIFA i sine retningslinjer.

Prinsippet gjelder også for kontrakter som skulle ha begynt når den nye sesongen starter, noe som betyr at slike kontrakter blir forsinket til neste sesong faktisk starter.

Enkelt forklart betyr det at FIFA ønsker at spillernes nåværende klubber er hovedfokuset frem til sesongen er avsluttet. 

Styringsorganet skriver også at det vil være fleksibelt når det gjelder datoer for overgangsvinduene mellom inneværende sesong og den neste.

Hovedbudskapet går ut på at klubber og spillere skal samarbeide for å finne løsninger som passer best for begger parter.

Det understrekes også at det er opp til hvert enkelt forbund for å planlegge hvordan sesongene eventuelt skal fullføres.

Har du innspill til journalisten?
[email protected]