The Telegraph:Premier League-klubbenes frist for å starte neste sesong

Det skal ha blitt satt en tidsfrist for når 2020/21-sesongen må starte.

18. apr 2020 kl 17.59 Kenneth Baraas

Premier League-klubbene skal ha blitt fortalt at seneste mulighet for oppstart av neste sesong er første uka i september, ifølge The Telegraph

Det er en tidsfrist som tilfører et ekstra press angående fullføringen av inneværende sesong, og kampene må gjenopptas senest i løpet av juli for å bli ferdigspilt i tide - hvis det ikke blir en løsning med å korte ned sesongen. 

Etter Premier League-møtet på fredag, skal klubbene ha som mål å starte med kamper 8. juni, ifølge flere britiske medier, men det vil avhenge av regjeringens retningslinjer. 

Henter inspirasjon fra Tyskland

Klubbene diskuterte også hvordan spillerne kan komme tilbake til mer normal trening enn hva som er tilfellet nå for tiden.

Det ble blant annet diskutert at spillerne kan samarbeide parvis på treningsfeltet, samt at det skiftes til treningsklær før man ankommer treningsanlegget. En minimumsperiode for «pre-season» vil være tre uker for å få spillerne kampklare. 

Det er spesielt stor interesse blant Premier League-klubbene for hvordan Bundesliga vil håndtere situasjonen fremover, da de virker nærmest et comeback til fotballen.

I Tyskland er spillerne allerede tilbake på treningsfeltet, og det er håp om å komme tilbake i spill neste måned. Det er i så fall avhengig av tomme tribuner, samt massetesting av spillere og støtteapparat. 

Har du innspill til journalisten?
[email protected]