Vil gi supportere vetorett for å stoppe drastiske forslag

Regjeringen ville ha gjennomgang etter «superligafiaskoen».

22. jul 2021 kl 20.24Arild Skjæveland

Etter «superligafiaskoen» i april satte regjeringen ned et utvalg for en skikkelig gjennomgang. Den tidligere sportsministeren Tracey Crouch har ledet arbeidet, og nå er det klart hvilke grep de vil anbefale og legge frem til kultursekretær Oliver Dowden.

The Times rapporterer at et av forslagene er at supporterne får en «gullaksje» som gjør at de kan legge ned veto mot drastiske forslag som: navneendring på klubben, salg av stadion, eller forslag om å bli med i en superliga.

– Vi har sett sterke tegn på at vi i dag ikke har tilstrekkelig beskyttelse av deler av klubben som har stor kulturell og emosjonell betydning for supporterne, sier Crouch til The Times

– Den største delen av dette er de mange klubbene som har mistet eierskap til hjemmebanene sine, men også andre ting slikt som klubbemblem, plassering, farger og turneringer, sier hun videre.

– Derfor planlegger jeg å utvikle et forslag for å gi dette større beskyttelse, og at disse «eiendelene» kan beskyttes gjennom en «gullaksje» for supportere, som gir vetorett for enkelte ting. Det skal holdes av en demokratisk lovlig sammensatt supportergruppe.

Ønsker en uavhengig regulator

Videre ønsker Crouch en uavhengig regulator som kan føre tilsyn med finansregulering, eierstyring og eierforhold – men ikke en som skal ta seg av «fotballspørsmål» som drift av ligaer, spillets lover og regler og videoteknologi.

Det er også forslag om at klubbrepresentanter skal fjernes fra styrene i English Football League (EFL) og National League.

Det kan virke som at det er klima for å gjøre store endringer for hvordan Premier League, EFL, National League og FA fungerer – men at det skal bli noe lignende «The Big Picture» som Liverpool FC og Manchester United foreslo i fjor, virker langt unna.