34 år med kamp for rettferdighet

Hillsborough-tragedien har blitt prøvd i retten flere ganger.

Kort tid etter at tragedien var et faktum, starten den første granskingen. 32 år senere dukker fortsatt saken opp i retten. Her er det som har skjedd i rettslokalet mellom 1989 og 2023.

April 1989

En granskningskommisjon under ledelse av Lord Justice Taylor ble startet bare to dager etter tragedien. Blant bevismaterialet som ble vurdert av kommisjonen var 174 muntlig og 3776 skriftlige forklaringer gitt til politiet – i tillegg til 1550 brev og 71 timer med tv-opptak.

Taylor Inquiry publiserte en foreløpig rapport som konkluderte at «hovedårsaken til katastrofen var svikt i politiets kontroll». Rapporten kritiserte også South Yorkshire Police for å ha lagt skylden over på Liverpool-supporterne. Lord Justice  Taylor konkluderer med at de fleste supporterne «ikke var fulle, eller påvirket av alkohol», som det ble hevdet i pressen. The S*n sin infamøse forside, hvor de hevdet at Liverpools supportere urinerte på politiet og stjal fra de omkomne, ble også avvist. «Ikke et eneste vitneavhør kommisjonen har gjort kan fortelle om slike forbrytelser.»

Januar 1990

I januar 1990 kom den endelige rapporten på bordet, som gjentok mye av det som kom frem i den første rapporten. Taylor mente fotballforbundet hadde foretatt et ubetenksomt valg da Hillsborough ble utnevnt til arena. Klubben Sheffield Wednesday fikk kritikk for dårlig og forvirrende skilting, og for at barrierene på stadion ikke var i bedre forfatning. Flere av dem kollapset under trykket.

Bystyret i Sheffield skulle ha gjennomgått sikkerhetssertifikatet til stadion bedre eller omgjort det. Gjenstand for den mest fordømmende kritikken ble imidlertid politiet og i særdeleshet lederen David Duckenfield til del.

Taylor klandret SYP for at de «beskyldte supportere for å komme sent og være fulle. Det er beklagelig at de under høringen, og under utspørringer ikke ønsket å innrømme at de kunne klandres for hva som skjedde.»Duckenfield «mislyktes i å ta effektivt kontroll, og hans evne til å foreta beslutninger og gi ut ordrer syntes å kollapse»

Konklusjonen til Lord Justice Taylor var derfor følgende: «Hovedårsaken til tragedien var politiets manglende evne å ha kontroll.»

Lord Taylor ba i tillegg om en full oppgradering av alle engelske fotballbaner til det beste for spillet og dets supportere. I de to øverste divisjonene i England er det derfor forbudt med ståtribuner og gjerder.

August 1990

Etter å ha sett gjennom rapporten og bevisene, bestemte påtalemyndighetene at det ikke var «noen beviser som kunne rettferdiggjøre straffesak» mot politibetjenter, Sheffield Wednesday FC, Sheffield som byråd eller Eastwoods – ingeniørfirmaet som hadde designet tribunene.

17 klager fra privatpersoner vurderes for disiplinærtiltak, som anbefales for David Duckenfield og Bernard Murray som var bakkekommandører da tragedien inntraff. The Police Complaints Authority konkluderer med at det er tilstrekkelig bevis for å tiltale dem for «forsømmelse av plikt» men Duckenfield er sykemeldt under prosessen og pensjonerer seg i november 1991.

Etter rettslig råd velger PCA å ikke ta saken videre mot bare Murray, og det blir droppet.

RØDT OG BLÅTT: Blomsterhavet på Anfield i etterkant at katastrofen var preget av både røde og blå blomster.

RØDT OG BLÅTT: Blomsterhavet på Anfield i etterkant at katastrofen var preget av både røde og blå blomster.

November 1990

Likskuet startet i Sheffield, hvor South Yorkshire Police fortsatte å presse på at fulle supportere som ankom sendt, uten billetter, sto bak katastrofen. Høringen ble kontroversiell da rettsmedisiner Stefan Popper bare ville ta med i betraktningen det som skjedde før klokken 15.15. Årsaken var at han mente ingen av ofrene kunne reddes etter dette tidspunktet. Det førte til at man ikke undersøkte hvordan nødhjelpen fungerte i forbindelse med tragedien.

Mars 1991

En jury bestemte med ni mot ti stemmer at tragedien på Hillsborough hadde vært en ulykke.

Mars 1993

Nesten fire år etter tragedien, ble beslutningen tatt om å skru av respiratoren til det som ble det 96. offeret for tragedien, Tony Bland. På grunn av det lange tidsrommet fra hendelsen til dødsfallet, kunne ikke Duckenfield bli siktet for Blands dødsfall.

November 1993

En rettslig søknad fra seks familier for å oppheve dommen fra det første likskuet blir avvist av Lord Justice McCowan. McCowan bestemmer at etterforskningen ble riktig utført, og familiene må fortsette kampen for rettferdighet.

Desember 1996

Et TV-drama om tragedien ble vist på ITV. Hva som skjedde 15. april 1989 ble mer allment kjent, og kravet om en ny høring kom med fornyet styrke. Vitneutsagn kunne for eksempel bekrefte at flere av ofrene hadde vært i live også etter kl. 15.15, og Anne Williams har ført en egen kamp på vegne av sin 15-årige sønn Kevin. Medisinsk personell bekrefter at Kevin Daniel Williams levde etter 15.15 og kunne ha overlevd hvis han hadde fått kvalifisert medisinsk hjelp.

Sendingen fikk innenriksdepartementets politienhet til å skrive til innenriksminister Michael Howard, hvor de nevner at det «antyder at noen ofre var fortsatt i live ved 15.30».

Mars 1997

I et møte i innenriksdepartementet ser de på nytt bevismateriale mottatt fra Hillsborough Family Support Group som ba om en ny etterforskning. Justisministeren blir fortalt at å kutte etterforskningen ved 15.15 hadde vært «fullstendig forsvarlig» og saken blir liggende.

Juni 1997

Labour-regjeringens innenriksminister Jack Straw mener at en uavhengig gjennomgang av det nye bevismaterialet er viktig. En ny gransking ble utført av Lord Justice Stuart-Smith, og i et håndskrevet notat – visstnok skrevet av daværende statsminister Tony Blair – stiller han spørsmålet «hvorfor? Hva er poenget?» 

Lord Justice Stuart-Smith fortsatte granskningen men i februar 1998 avviser han at det er noe grunnlag for å oppheve den tidligere dommen.

August 1999

Hillsborough Family Support Group samlet inn penger blant annet via en støttekonsert, og de fikk tillatelse til privat rettsforfølgelse mot Duckenfield og Murray. Rettssaken ble holdt i Leeds mellom 6. juni og 24. juli 2000. Murray ble frikjent og juryen var ubesluttsom hva angikk David Duckenfield. Søknaden om å prøve saken igjen ble avslått.

April 2009

20 år etter tragedien ber Labour-minister Andy Burnham og Maria Eagle om at alle dokumenter knyttet til tragedien blir publisert. Hillsborough Independent Panel blir etablert.

September 2012

Etter å ha gått gjennom 450 000 dokumenter, publiserer Hillsborough Independent Panel sin rapport. I rapporten fremheves det hvordan politiet feilhandlet på dagen, og politiets kampanje for å legge skylden å supporterne blir avdekket. Rapporten fant også at 41 ofre kunne ha blitt reddet. Innenriksminister Theresa May beordret en ny etterforskning av katastrofen kalt Operation Resolve. Samtidig starter Independent Police Complaints Commission en etterforskning i av påstått feilbehandling av politiet som ble gjort i kjølvannet av tragedien.

2012: Labour-politiker Andy Burnham omfavner Jenni Hicks, som mistet sine to døtre, og Margaret Aspinall som mistet sønnen sin, utenfor høyesteretten i London. Det hadde den tidligere dommen blitt opphevet.

2012: Labour-politiker Andy Burnham omfavner Jenni Hicks, som mistet sine to døtre, og Margaret Aspinall som mistet sønnen sin, utenfor høyesteretten i London. Det hadde den tidligere dommen blitt opphevet.

Desember 2012

Dommen i den første etterforskningen ble opphevet av Lord Chief Justice, Igor Judge, og to andre dommere som mener at etterforskningen ikke ble ordentlig gjennomført.

Mars 2014

Den nye Hillsborough-høringen startet i Warrington.

April 2016

Juryen konkluderer at de 96 ofrene var utsatt for uaktsomt drap, og at medsupporternes oppførsel ikke bidro til tragedien. Politioperasjonen, stadion og ambulansetjenesten ble sterkt kritisert.

Juni 2017

Påtalemyndighetene kunngjorde at seks personer skulle siktes for lovbrudd i forbindelse med tragedien. Duckenfield ble siktet for uaktsom drap og tidligere Sheffield Wednesday-klubbsekretær Graham Mackrell for sikkerhetsforbrytelser. Advokat Peter Metcalf, tidligere politisjef Donald Denton og tidligere detektiv Alan Foster ble alle tiltalt for å motarbeide rettsvesenet.

August 2018

Påtalemyndighetene opphever alle anklager mot Norman Bettison fordi det ikke er tilstrekkelig bevis for en realistisk sjanse for domfellelse.

Januar 2019

Rettssaken mot Duckenfield og Mackrell starter i Preston.

April 2019

Juryen klarer ikke å komme til enighet hva gjelder anklagene mot Duckenfield, men Mackrell dømmes for en helse- og sikkerhetsforseelse. Han fikk en bot på 6500 pund, som de etterlate kaller for en skamfull straff.

POLITISJEF PÅ DAGEN: David Duckenfield på vei inn i retten i 2019.

POLITISJEF PÅ DAGEN: David Duckenfield på vei inn i retten i 2019.

Oktober 2019

En ny rettssak mot Duckenfield starter.

November 2019

Etter seks uker i rettslokalene, frikjente jurymedlemmene Duckenfield for uaktsomt drap.

April 2021

Den 19. april, fire dager og 32 år siden tragedien, skal tre menn møte i retten, tiltalt for å ha motarbeidet rettsvesenet. Rettssaken mot de pensjonerte politimennene fra South Yorkshire Police, Donald Denton og Alan Foster, samt den pensjonerte juristen Peter Metcalf, skulle ha startet i april 2020 men ble utsatt et helt år. De vil bli møtt med påstander om at de har endret uttalelser etter tragedien.

Mai 2021

Rettssaken mot Donald Denton, Alan Foster og Peter Metcalf blir stanset av dommer Justice William Davis. Mennenes jurister mente at de ikke hadde noen sak å svare for, og dommeren sa seg enig i at det ikke fantes bevis nok for at saken kunne behandles av en jury.

Januar 2022

Ordfører i Liverpool-regionen, Steve Rotherham, og ordfører i Manchester-regionen, Andy Burnham, arrangerer «Hillsborough Law Now» – et arrangement hvor politikere og etterlatte argumenterte for et lovforslag som setter mannen i gata på nivå med myndighetene. Burnham lanserte forslaget først i 2017, men ble da stanset på grunn av valget. Den foreslåtte loven gjør offentlige tjenestemenn pliktige til å fortelle sannheten, krever at myndighetene er proaktivt åpne og ærlige i etterforskninger og rettsforhandlinger, og forplikter statsråder, departementer og rådgivere til en åpenhetsplikt. Den foreslåtte loven sikrer at de etterlatte har tilstrekkelig finansiering til advokater som kan representere dem. Loven får senere støtte fra flere fotballklubber, samt Labour-partiet.

Januar 2023

Politiet kommer for aller første gang med en beklagelse til de etterlatte, og sier at det var politiets feil som sørget for at 97 uskyldige menn, kvinner og barn mistet livet.

April 2023

Charlotte Hennessey, som mistet sin far James på Hillsborough, starter en underskriftskampanje for å fremme en lov som gjør det kriminelt å harselere med tragedier som Hillsborough. Underskriftskampanjen kommer etter at Liverpool-supportere har måttet finne seg i mange hat-rop fra supportere av andre lag den senere tid. Underskriftskampanjen har over 16 000 signaturer. Dersom den når 100 000 underskrifter vil den diskuteres i House of Commons.