UEFA med retningslinjer for deltakelse i europacupene 2020/21

UEFA sin Executive-komite anbefaler fortsatt på det sterkeste at de nasjonale toppdivisjonene spilles ferdig.

23. apr 2020 kl 16.56 Einar Kvande

UEFA sin Executive-komite hadde en videokonferanse i dag. UEFA ønsker fortsatt at de nasjonale ligaene starter opp igjen før UEFA sine klubbturneringer. Det er utarbeidet to forslag. Det ene går ut på at turneringene kjøres parallellt, mens det andre går ut på at alle nasjonale kamper spilles ferdig før man starter med UEFA sine kamper i august.

Etter henvendelser fra fotballforbundene i Belgia og Skottland har UEFA utarbeidet retningslinjer for deltakelse i europacupene i 2020/21. Disse retningslinjene reflekterer prinsippet om at deltakelse i europacupene skal være basert på sportslige prestasjoner.

UEFA oppfordrer derfor alle de nasjonale forbundene til å snu enhver stein for å spille ferdig de nasjonale toppseriene som gir tilgang til europacupene på naturlig vis. UEFA understreker imidlertid at helsen til spillere, tilskuere og alle involvert i fotballkamper, samt samfunnet forøvrig, må veie tyngst.

Det ideelle scenariet, dersom korona-pandemien tillater det, er altså at de nasjonale turneringene fullføres, og at alle klubber kvalifiserer seg til europacupene på normalt vis. Skulle det vise seg at dette ikke blir mulig, på grunn av for mange kamper, foretrekker UEFA at de nasjonale ligaene startes opp igjen og spilles ferdig i et annet format, slik at klubbene fortsatt kvalifiserer seg basert på sportslige kriterier.

To gyldige grunner til å ikke avslutte sesongen

UEFA erkjenner at nasjonale forbund og ligaer likevel kan ha gyldige grunner til å avslutte sine nasjonale turneringer før de er ferdigspilt. Spesielt gjelder det i tilfeller som dette:

* Dersom det foreligger et forbud mot sportsarrangementer fra offentlige myndigheter, som gjør at de nasjonale turneringene ikke kan bli fullført i god tid før neste sesong starter.

* Uoverkommelige økonomiske problemer som fører til at det er umulig å fullføre sesongen uten at den langsiktige stabiliteten til ligaer og/eller klubber blir truet.

Sportslige kriterier skal legges til grunn

Dersom nasjonale turneringer ikke blir ferdigspilt av de to grunnene nevnt over, vil UEFA likevel be de nasjonale forbundene velge klubbene som skal representere landet i europacupene i 2020/21 basert på sportslige kriterier fra 2019/20-sesongen.

* Klubbene bør velges etter objektive, transparente og ikke-diskriminerende prinsipper. Nasjonale forbund og ligaer bør kunne avgjøre de endelige posisjonene i sine nasjonale turneringer ved å ta hensyn til de spesielle omstendighetene i hver turnering.

* Hvem som til slutt får plassene i europacupene skal bekreftes av de ulike forbundene på nasjonalt nivå.

UEFA får siste ord

UEFA forbeholder seg retten til å nekte klubber deltakelse og evaluere utvelgelsesprosessen til de nasjonale forbundene som har valgt å avslutte sine turneringer uten at de er blitt ferdigspilt. Dette gjelder spesielt dersom:

* En nasjonal turnering er blitt avsluttet før den er ferdigspilt uten at det er basert på retningslinjene gitt av UEFA eller på basis av andre gyldige helsegrunner.

* Dersom klubbene er blitt valgt ved en prosedyre som ikke er objektiv, transparent eller ikke-diskriminerende, slik at de valgte klubbene ikke kan anses å ha blitt valgt etter sportslige kriterier.

* Dersom folk flest vil oppfatte valget av klubb som urettferdig.

Har du innspill til journalisten?
[email protected]