Rødt hjørne«Hillsborough Law» - skal sikre rettssikkerheten

Stadig flere i Storbritannia støtter nå opp om forslaget om en ny lov. Den er basert på erfaringene fra Hillsborough, og skal sikre etterlatte og pårørende til fremtidige katastrofer.

Hillsborough er igjen aktuell etter at ITV-serien «Anne» ble vist på britisk TV i januar. Dramaserien i fire deler – med en påfølgende ny dokumentar – ble en opprivende påminnelse om hvilken håpløs kamp pårørende og etterlatte kjempet for «justice» etter den fatale tribunekatastrofen i Sheffield i 1989 som krevde 97 menneskeliv.  

«Anne» viser en mors kamp for rettferdighet for sin 15 år gamle sønn Kevin. Hun følte instinktivt at «sannheten» ble forsøkt skjult eller endret underveis – av både mediene (les: The Sun) og myndighetene. Hun valgte å gå i kamp, i stedet for å sitte stille. 

Dette var starten på en intens, opprivende og utmattende kamp for rettferdighet. Hvorfor døde Kevin, og kunne han ha blitt reddet? Og hvorfor er fortsatt ingen holdt ansvarlig? 

Mot slutten av serien får vi se at Kevin Williams-saken ble løftet frem for å dokumentere nye bevis, og ny høring av hele Hillsborough-tragedien. 

Avslørte «cover-up» og fant sannheten

Annes arbeid og dokumentasjon rundt Kevins død ble utslagsgivende da kulturminister Andy Burnham (Labour) i 2009 forstod at Hillsborough måtte gjenåpnes. En uavhengig sannhetskommisjon, ledet av den anglikanske biskopen av Liverpool, ble gitt tilgang til alle sakens dokumenter, og sørget til slutt for at sannheten kom på bordet.

Kommisjonens rapport ble lagt frem i 2012 – og avdekket en betydelig «cover-up» fra politimyndigheter og andre involverte parter. 

Det ble også lagt frem en konklusjon om at 41 mennesker kunne ha blitt reddet den fatale dagen hvis riktig medisinsk assistanse hadde blitt gitt. Blant navnene på de som kunne blitt reddet, var Kevin Williams. Utrolig nok sto 40 ambulanser parkert utenfor banen og ble ikke sluppet inn på banen som en del av redningsarbeidet. 

Mange fikk ikke oppleve sannhetens øyeblikk

En av tragediene i tragedien i forbindelse med slike hendelser er alle de som faller ifra før saken kan avsluttes. I kjølvannet av Hillsborough fikk mange livene sine ødelagt. Mange fikk aldri en normal hverdag igjen og sliter fortsatt med å kunne stå i jobb og fungere i familielivet. Det er en kjensgjerning at en håndfull begikk selvmord etter påkjenningene. 

Hvor mange som av forskjellige årsaker fikk livene forkortet, vet ingen. Men ingen ønsker at andre skal oppleve det samme.   

Den personlige kostnaden for Anne var enorm. Etter en alvorlig kreftdiagnose nektet hun å motta cellegiftbehandling fordi hun fryktet det kom til å svekke arbeidsinnsatsen. Hun døde i 2013, bare dager etter å ha overværet den årlige Hillsborough-markeringen på Anfield.

Anne fikk heldigvis oppleve «the truth» før hun døde, og kjennelsen noen måneder senere om at Hillsborough nå ble ansett som uaktsomt drap. Det var ingen ulykke, som Anne alltid hadde hevdet. 

«Hillsborough Law» får økt oppslutning

Det tok 23 år å komme så langt. Det var 23 år med mye motgang – en evig kamp mot myndighetene. Den foreslåtte loven, «Hillsborough Law», skal sikre rettssikkerheten til vanlige folk. Loven handler ikke om verken fotball eller Liverpool FC. Den skal gi hvert enkeltindivid rettigheter borgerne ikke har i dag. 

Blant dem som har støttet forslaget, er sentrale politikere i Liverpool og Manchester, samt fotballklubber som Brighton og Everton. I tillegg til de etterlatte etter tragedien i 1989, naturligvis. De pårørende ønsker at ingen skal bli satt i samme situasjon. 

Hvilke rettigheter kan loven gi?

Den foreslåtte loven – som også blir kalt Public Authority Accountability Bill, er bygget på lærepunktene fra sannhetskommisjonens rapport fra 2012. Den vil blant annet gjøre offentlige tjenestemenn pliktige til å fortelle sannheten.  

Loven krever at offentlige myndigheter skal være proaktivt åpne og ærlige i etterforskninger og rettsforhandlinger. Loven vil forplikte statsråder, departementer og rådgivere til å ha en åpenhetsplikt, for eksempel overfor den kommende etterforskningen av hvordan 150 000 mennesker har mistet livet under pandemien i Storbritannia. 

Den foreslåtte loven vil ikke minst sikre at etterlatte får tilstrekkelig finansiering til å dekke advokathjelp ved etterforskning av deres pårørendes død.  

Loven vil kort og godt sette vanlige folk i stand til å ta opp kampen mot myndighetene og den juridiske ekspertisen de sitter på.