Hammerfest

Liverbirds Hammerfest ble stiftet 25.01.2009.

Vi møtes til kamp og aktiviteter på vårt nye stamsted - "Sot bar og burger "

BLI MEDLEM
Kontingent:
Voksen kr 100,-
Under 16 år kr 50,-

Betales til konto: 4910.13.80121.
VIPPS 120593.

Innmelding kan også skje på kampdager på visningsstedet. Spør etter dagens kampansvarlig.

Medlemskap gir disse fordelene:
-20% rabatt på utvalgte varer på Jernteppet under LFC-kamper (fra 1 time før til 1 time etter LH-arrangement).
-hjemmesnekret, laminert medlemskort.
-stemmerett på årsmøtet.
-et lokalt LFC-miljø og nye bekjente.

Dagens styre:
Chairman: Mona Rakfjord
Member of the Board: Jill Kristin Tingvold
Member of the Board: Cathrine Solstad Kåsereff
Member of the Board: Kristiane Mauno Krystad
Member of the Board: Åge Tessem

Følg oss heller på Facebook og vårt stamsted "Sot bar og burger"

9600 Hammerfest