Etne/Vindafjord

Liverbirds Etne/Vindafjord 2023

Styret består av:
Leiar Ingvild Slåke
Nestleiar Åge Madsgård 
Sekretær Gunnar Presttun
Styremedlem Morten Opheim
Styremedlem Jens Inge Holmen
Styremedlem Bjørn Træet
Kontingent 250 kr for familie (2 voksne og inntil 2 barn)
150 kr for enkeltmedlem.
Me er for tida uten fast plass å sjå kamp, men møtes ofte i
Liverpoolpuben i kjelleren til Ingvild og Åge
Kontaktperson: Ingvild - [email protected] Etne/Vindafjord