Husk årsmøte tirsdag!

Årsmøte for supporterklubben avholdes tirsdag 13. juni på Wild Rover i Oslo.

Tirsdag 13. juni 2023, kl 18.00 avholdes årsmøtet for Liverpool F.C. Supporters’ Club Norway.
Møtested: The Wild Rover (2. etasje). Adresse: Karl Johans gt. 8, 0154 Oslo.

Følgende saker skal behandles:

  1. Styrets årsberetning
  2. Fastsette resultatregnskap og balanse
  3. Behandle budsjett for 2023
  4. Fastsette årskontingent
  5. Valg av styre, samt fastsette styrehonorar
  6. Eventuelt innkomne forslag.

Disse står på valg

Årsmøte skal velge to styremedlemmer og én vararepresentant til styret.

Nils Jacob Førli, Hilde Nordlund og Bertil Holen (vara) ble i 2021 valg for to år og stiller alle til gjenvalg.
Pål Chr Møller, Tore Karlsen, André Øien og Elisabeth Mortensen (vara) ble i 2022 valgt for to år og sitter til 2024.

Registrering av møtedeltakere blir gjort ved inngang til lokalet (kun medlemmer). Her utleveres også
årsberetningen. Årsberetningen er normalt tilgjengelig på Liverpool.no noen dager i forkant.

Forslag til behandling på årsmøte eller styrekandidater må være oss ihende innen 30. mai.

Oppdatert 1. juni: Det har ikke kommet inn forslag på styrekandidater eller saker til behandling av
årsmøte.

Deltakere må ha vært medlemmer i foreningen i minst tre måneder for å ha stemmerett på årsmøte.

Alle årsmøtedokumenter ligger her.
NB: Den enkelte sørger selv for å ta med seg årsmøtedokumenter til møte.

Vi ønsker alle medlemmer av LFCSCN velkommen til årsmøtet.

Styret.