Husk årsmøte i kveld!

Årsmøte i foreningen avholdes den 11. juni på Carls i Oslo.

Tirsdag 11. juni 2024 kl 18.00 avholdes årsmøtet for Liverpool F.C. Supporters’ Club Norway.
Møtested: Carls, (2. etasje). Adresse: Trondheimsveien 113, 0565 Oslo.

Følgende saker skal behandles:

1. Styrets årsberetning
2. Fastsette resultatregnskap og balanse
3. Behandle budsjett for 2024
4. Fastsette årskontingent
5. Valg av styre, samt fastsette styrehonorar
6. Eventuelt innkomne forslag.

Disse står på valg
Årsmøte skal velge tre styremedlemmer og én vararepresentant til styret.

Pål Chr Møller, Tore Karlsen, André Øien og Elisabeth Mortensen (vara) ble i 2022 valg for to år og stiller alle til gjenvalg.
Nils Jacob Førli, Hilde Nordlund og Bertil Holen (vara) ble i 2023 valgt for to år og sitter til 2025.

Registrering av møtedeltakere blir gjort ved inngang til lokalet (kun medlemmer). Årsberetningen og regnskap/budsjett ligger nå ute.

Vennligst last ned relevante årsmøtepapirer og ta med til møte.

Deltakere må ha vært medlemmer i foreningen i minst tre måneder for å ha stemmerett på årsmøte.

Forslag og kandidater

Det har ikke kommet inn forslag på nye styrekandidater.

Styret har forslag om å endre kontingent med kr 30,- for vanlig medlemskap. 10 kroner for junior og digitalt, samt kr 20,- for familiemedlemskap.
Les hele forslaget og begrunnelsen her.

Vi ønsker alle medlemmer av LFCSCN velkommen til årsmøtet.

Styret.