Årsmøter

Supporterklubben avholder årsmøte innen medio juni hvert år. Innkalling skjer i henhold til våre vedtekter.

Her kan du lese våre tinglyste vedtekter.

Her finner du styrets beretning, regnskap og revisjonsberetning:

2019
Årsberetning| Årets supporter | Revisorberetning | Årsmøtereferat

2018
Årsberetning | Årets supporter | Revisorberetning | Årsmøtereferat

2017
Årsberetning med regnskap | Årsmøtereferat

2016
Årsberetning med regnskap | Årsmøtereferat

2015
Årsberetning med regnskap| Årsmøtereferat

2014
Årsberetning med regnskap| Årsmøtereferat| Årets supporter
Supporterklubbens hederspris

2013
Årsberetning | Regnskap | Årsmøtereferat | Årets supporter

2012
Årsberetning | Regnskap | Årsmøtereferat

2011
Årsberetning | Regnskap | Årsmøtereferat


Ordinært årsmøte 2019 ble avholdt på Pokalen i Oslo 11. juni. Årsmøtet vedtok å øke kontingenten for alle medlemskapstyper som inkluderer medlemsblad med kr 10,-. Øvrige medlemskap holdes uendret.

Gjeldene kontingent er da kr 280 for vanlige medlemskap (Norge), familiemedlemskap til kr 80,-, digitalt medlemskap kr 200,-, juniorklubben kr 390,- og kr 325 for medlemmer i andre nordiske land, samt til kr 370,- for resten av verden.

Sittende styre

Pål Chr Møller, Tore Karlsen, Andre Øien, Nils Jacob Førli og Hilde Nordlund. Vara: Bertil Holen og Pål Nisja.

Revisjon av regnskapet:
RevisorGruppen Mæland & Østbye
Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen
Telefon: 66 81 79 00

Ekstern regnskapsfører:
Vingman AS, Tollbugt 115, 3041 Drammen.