Brønnøysund

Av Bertil Holen

Styresammensetningen er:

Styreleder: Roy Henriksen 950 37 541

Nestleder: Øystein Nordhus 482 64 594

Kasserer: Eldor Arne Moen 952 71 813

Sekretær: Frank Andre Bjortjønnli 970 22 880

Styremedlem Lena Henriksen 977 41 106

Webmaster Ketil Knutsen 473 61 476

Kontaktperson Roy Henriksen
Kontaktadresse: [email protected]
Fotballpub: Kred
Walk on


Mvh
Roy Henriksen
950 37 541
[email protected]

8900 Brønnøysund