Ny investor på gang

Rick Parry sier at man venter på et nytt tilbud fra en ny investor, og at det kan bli den beste løsningen. Navn på ny stadion blir sponset? Krig mellom Steve Morgan og Liverpools styre.

Hemmelig investor snart på banen
Rick Parry avviste overfor pressen i går at et amerikans konsortium kalt ”L4” var kommet med noe bud om å overta makten i Liverpool FC.  L4 skal bl.a. bestå av to scousere som har hatt suksess i amerikansk filmbransje, og hvor det skal være sterke finansielle muskler i bakgrunnen, bl.a. familien Kraft som eier Superbowl vinnerne New England Patriots.

Isteden gjorde daglig leder Parry det klart at man nå forventet et interessant bud fra hva som virker å være en helt ny investor:  - Flere nye parter har vist en interesse for å investere, inkludert en helt nylig.  Det er et forslag på bordet, men den enkle sannhet er at vi har fått en annen henvendelse og styret mener at den fortjener å vurderes.  Det kan være at det er et bedre tilbud enn hva som nå ligger på bordet.

- Vi ønsker ikke å slutte samtalene med Steve (Morgan), men føler oss forpliktet til å vurdere denne henvendelsen fordi det kan lede til en meget attraktiv løsning.  Så fort vi har et passende tilbud vil vi legge det fram for aksjeholderne.

Styret mot stadiondeling
Rick Parry legger ikke skjul på at bevilgninger fra myndighetene er viktig dersom man skal få det økonomiske i orden i forhold til en regenerering av Stanley Park.  Selve stadion vil LFC finanserie selv.  Dette synes å være årsaken til at man nå har gått i dialog med regjerering og lokale politikere, selv etter at man har fått godkjent sin byggesøknad.  De som står for utdeling av midler til den lokale utbygging, NWDA, har ikke lagt skjul på at de foretrekker at Liverpool og Everton skal dele et nytt stadion i Stanley Park.

På gårsdagens styremøte ble det holdt håndsopprekning for de som var for og imot en stadiondeling, og hele Liverpools styre var i mot å dele arena med Everton.  Det kan nevnes at Steve Morgan avsto fra å stemme.

Parry sier at man fortsatt er optimistiske med tanke på å kunne finansere ”New Anfield”, men legger til at man vil vurdere nye kilder av inntekter.  Vi tolker det som at man bl.a. vil vurdere å sponse navnet på stadion, slik Arsenal har gjort.  – Hovedspørsmålet er om vi har råd til et nytt stadion.  Utgifter må stå i samsvar med inntekter.  Vi har stor tro på at vi skal greie å skaffe de nødvendige midler.  Vi vil være forsiktige og ta skritt for skritt.  Det neste skrittet er at vi må sikre oss offentlige bevilgninger til fornyelsen av Stanley Park.  Det er noen veldig interessante og nye kilder til inntekter som vi vurderer.

Skittkasting på årsmøtet
Det utviklet seg til et skikkelig munnhuggere på Liverpools årsmøte da Didy Morgan, kona til Steve, tok mikrofonen og uttalte bl.a. at:  - Det synes som om man heller vil gjøre en avtale med djevelen enn med min mann.

Hun fortalte også at en direktør hadde ringt i forkant av møtet, men at hun forstod den samtalen som at man prøvde å blidgjøre familien Morgan før møtet.  Direktør Keith Clayton reiste seg da og bekreftet at det var han som hadde ringt, men hevdet at samtalen var ment som et middel for å holde en kommunikasjon gående.  Didy Morgan fortsatte å kritisere styrets behandling av mannens tilbud, hvorpå Clayton svarte med at styret nå vurderte det siste tilbudet fra Steve Morgan, men at man ennå ikke hadde fått et formelt bud.  Den siste kommentaren ble møtt med hoderysting fra Steve Morgan.

Formann og eier David Moores tok derpå ordet og fortalte salen om at hans siste 12 måneder ikke hadde vært lette for ham.  Han antydet at det kunne være tid for at noen andre kom inn i klubben.  Han hadde ikke noe imot Mr. Morgan personlig, men at man ville vurdere alle muligheter.

Steve Morgan tok så ordet og fortalte at man kunne se på formannens ansikt at han hadde måttet gjennomgå mye, og han ønsket heller ikke å starte noen offentlig skittentøyvask.  Han forsikret imidlertid både formannen og styret om at de ikke behøvde å reise til Thailand for å få investeringer, han bodde nå 30 kilometer unna.  -De kan ha pengene i banken innen jul, og Rafael kan ha midlene han desperat behøver og vi kan starte planene med en ny stadion.  – Vær så snill, godta mitt tilbud, sa Morgan før han satte seg igjen.

Direktør Terry Smith kunne fortelle at man hadde totalt mottatt fire tilbud fra Morgan.  Med dårlig skjult ironi fortalte han at styremedlemmene ikke hadde sine koner til å snakke for seg, eller at de holdt pressekonferanser, men at kunne si at disse tilbudene var veldig forskjellig fra hvordan de ble presentert for omverdenen.  Alle tilbudene krevde at Morgan skulle ta over umiddelbart.  – Vi må være konfidensielle og ikke ta fram detaljer, men jeg vil be Mr. Morgan avslutte myten om at det er £70M som kommer rett inn i klubben.

En rasende Steve Morgan gikk rett fram til mikrofonen igjen:  - Jeg har prøvd å gjøre dette på en skikkelig måte.  Årsaken til at £70M ikke kommer til denne klubben er fordi aksjeholderne ikke ønsker at £70M skal komme.  De ønsker £35M til klubben og £35M som betaling for sine aksjer.  Mitt første tilbud var på £70M, det har vært andre siden.  Jeg vil aldri bryte en konfidensiell avtale, men vi vet at dette dreier seg om mye mer og folk ville bli forferdet dersom de viste hvordan situasjonen var.  Det er stadig økende kostnader angående nytt stadion, og tallene er ikke i nærheten av hva man tidligere har opplyst.  Styret burde stå fram og da ville også folk forstod hvorfor jeg måtte omgjøre mitt tilbud. En sliten David Moores brøt da inn og mente at dette ikke var til gavn for klubben.