Klokken tikker i stadionsaken

Lokalmyndighetene legger nå press på Liverpool FC i stadionsaken. Har ikke klubben en klar finansieringsplan for ”nye Anfield” innen utgangen av måneden, går £9M i EU-midler fløyten.

Liverpool Echo forteller i dag at Liverpool FC har en måned på seg til å komme opp med en klar finansieringsplan for sitt nye stadionanlegg i Stanley Park, ellers vil klubben gå glipp av £9M i EU-midler.

Det betyr at fristen har blitt forlenget en måneds tid i forhold den opprinnelige deadlinen som ble satt. Men nå legger kommunen hardt press på Liverpool for at klubben skal komme med en redegjørelse om hvordan denne saken står.

- Jeg håper at Liverpool FC nå kan gi oss den forsikringen vi trenger for å frigjøre disse midlene. Vi må nå få konkret informasjon om hvordan saken står og Liverpool FC må gi en uttalelse i så måte, uttaler Warren Bradley i kommuneledelsen i Liverpool til Echo.

- Renoveringen av områdene Anfield og Breckfield er en meget viktig sak for kommunen, legger han til.

Liverpool søkte opprinnelig om £23M fra EU-potten, men fikk altså bare velsignelse for £9M. Dersom klubben nå ikke legger frem en tydelig finansieringsplan innen månedens utgang vil disse pengene bli returnert til Brüssel.

Dagens uttalelser fra Bradley må ses på som en klar oppfordring til Liverpool FC om å legge kortene på bordet og fortelle alle hvordan saken står per i dag. Kommunen begynner helt klart å bli utålmodige, og krever med andre ord handling av Rick Parry & kompani.