Liverbirds Vestnes

Nok en Liverbirdsklubb er oppe og går. Denne gangen er det Vestnes i Møre og Romsdal som inviterer alle røde til kamp når Liverpool er på skjermen.

Med utgangspunkt i ett naust, en prosjektor og en rullegardin som lerret startet Liverbirdsklubben her hos oss. Vi var da 8-10 personer som møtte første gang.

Nye lokaler måtte etter hvert på plass, og etter noe leting, så ble Småbåt-havnen på Vik i Tomrefjord stedet. Dette lokalet har vi helt for oss selv, og har leid det for alle kampene som LFC skal spille i 2009. Vidre leie er også avtalt.

De må sies i denne sammenhengen at leder for Tomrefjord Småbåtlag, Jarle Lid, har vært utrolig positiv til dette. I dag har vi godt over 30 som vil være med på dette over 18 år. De under 18 år har gratis medlemskap.

I interim-styret idag, sitter Frode Larsen, Frank Enger, Amanda L. Vatnehol, Jan Tore Eik, Peter Sunde, Lars Christian Vik, Frode Lien, Håkon Lid og Finn Flølo.

Vi har satt prisen til kr 400,-(inkl medlemskap, kr 100,-) frem til 2010, slik at vi får dekket inn de kostnadene som er i oppstarten. Vidre kontingent avtaler vi senere.

Liverbirds Vestnes er forbeholdt kun de som har LFC i sitt hjerte og sjel.

Facebook: Liverbirds Vestnes

www.liverbirds-vestnes.com

På vegne av
Liverbirds Vestnes
Frode

YNWA