Politiuttalelser endret og slettet

Liverpool Echo avslører hvordan politiet i South Yorkshire endret og slettet uttalelser fra polititjenstemenn i tiden etter Hillsborough-ulykken. Hillsborough-familiene visste at så var tilfelle.

Liverpool Echo avslører i dag hvordan uttalelser fra politiet ble både endret og slettet av South Yorkshire-politiet etter Hillsborough-ulykken. Det viser hvordan politiet ønsket å legge skylden over på andre.

De innledende uttalelsene før de ble slettet inneholdt detaljer om:

- Mangel på kommunikasjon mellom politioffiserene.

- Ingen tok seg av de skadede.

- Ubrukelige radioer og usammenhengende sendinger.

- Fraværende vakthold.

- Manglende bruk av det offentlige adressesystemet.

- Mangel på tilstedeværende politi, 10% færre enn ved forrige semifinale på Hillsborough med Liverpool involvert.

- De overordnede offiserene var bekymret for økende grad av "selvtilfredshet" blant politiet på Hillsborough i årene frem til 1989.

- Offiserer ble plassert i feil seksjoner på stadion og utenfor banen.

- Polititjenestemnnenes manglende tillit den nyansatte sjefsinspektør David Duckenfield sammenlignet med forgjengeren Brian Mole.

Echo har mottatt saksdokumenter som ble slettet etter tragedien.
- Blant disse nevner en offiser kontrollboksens beliggenhet, rett over Leppings Lane der tragedien fant sted. "Var ikke offiserer oppmerksomme på hvordan situasjonen utviklet seg? Hva var tilbakemeldingene fra offiserene som arbeidet rundt banen. Kunne ikke de se trengselen på ståtribunen?"

- En annen politikonstabel mente at avspark måtte utsettes. "Man kan ikke la 30.000-40.000 passere gjennom telleapparatene på Leppings Lane i løpet av en time. Klokken 2 pm vil jeg tro at bare 12.000 var på stadion."

- Uttalelsen fra politikonstabel Lang var meget viktig, men ble slettet av rådgivere til South Yorkshire-politiet. Lang snakket om erfaringen fra Hillsborough i 1988 da Liverpool også møtte Nottingham Forest i semifinalen i FA-cupen. Han beskriver hvordan han personlig mottok ordre om å stenge inngangen på toppen av tunnelen som ledet til de midterste seksjonene og at han selv skulle oppholde seg der for å forhindre at folk tok seg inn dit og istedenfor ledet supporterne ut på sidene. En hel del av disse uttalelsene, som forklarte hvordan det hele skulle vært organisert i 1989, var slettet.

Margarat Aspinall fra Hillsborough Family Support Group har følgende kommentarer til avsløringene.
- Det er avskyelig, det er så mye offentligheten ikke har fått vite. Saken om politiets uttalelser har blitt redigert og slettet er hele grunnen til at vi har aldri fått ansvarlighet.

- Vi visste hele tiden at de endret en rekke uttalelser fra polititjenestemenn, og det er derfor vi ivrige etter å se alle dokumenter knyttet til Hillsborough.

- Det er ikke bare endret ulike ord her og der, det er store endringer i politiets uttalelser.