Gillett og Hicks kan bli?

I følge The Times skal Kenny Huang ha vært rystet og forferdet over rykter i finansverden om at Barclays Capital vurderer å støtte et nytt konsortium som involverer både George Gillett Jr. og Tom Hicks.

The Times har hele tiden vært velinformert om hva som skjer rundt Kenny Huang og hans forsøk på å kjøpe opp Liverpool FC. De nevner i sin sak om at han nå har trukket seg fra videre forhandlinger om oppkjøp, at George Gillett og Tom Hicks fortsatt kan være del av eierskapet i Liverpool FC.

Kineserne skal nemlig være forferdet over rykter som går i finansverden om at Barclays Capital, som gjennomfører dett salget, vurderer å støtte og låne penger til et nytt konsortium som skal kjøpe opp klubben, som involverer både George Gillett og Tom Hicks Jr.

Linken mellom både Rhône Group og Yahya Kirdi (ikke sammen, men hver for seg) med Gillett og Hicks har vært diskutert i månedsvis - og selv om dette bare blir spekulasjoner, er det kanskje dette det siktes til med disse ryktene. Da vil man i såfall ikke bli kvitt de nåværende eierne i overskuelig fremtid.