Huang: - Take it or leave it

I følge Tony Evans i The Times skal Kenny Huang ha fortalt Martin Broughton at han enten må ta hans tilbud, ellers trekker han seg fra en mulig investering i Liverpool FC. Han tror hans er det eneste reelle budet - og er lei av taktikken til Broughton.

Som The Guardian, hevder også Tony Evans i The Times at Kenny Huang nå er mektig frustrert over Liverpool FC og den langsomme prosessen med å få i boks en avtale til å overta eierskapet i klubben.

Huang er frustrert og lei av forsinkelsestaktikken til Broughton, og vil droppe hele oppkjøpet dersom han ikke får budet sitt akseptert.

Selv om Liverpool FC i forrige uke hevdet at det var flere kjøpere, tror Huang at hans bud er det eneste virkelige alterantivet. Også kilder innad i Liverpool skal være bekymret over hvor langsom denne prosessen har vært. Gruppen til Huang føler dette kun er for å presse opp prisen.