Innkalling til Årsmøte

Mandag 31. mai avholdes Supporterklubbens Årsmøte. Vennligst les mer i innkallingen.

Innkalling til Årsmøte
Mandag 31. mai 2010 avholdes Årsmøtet for Liverpool F.C. Supporters’ Club Scandinavian Branch i Oslo. Møtested blir: M3 (Maridalsveien 3). Møtet starter klokken 17.00.

Følgende saker skal behandles:
1.       Styrets årsberetning
2.       Fastsette resultatregnskap og balanse
3.       Behandle budsjett for 2010
4.       Fastsette årskontigent
5.       Valg av styre, samt fastsette styrehonorar
6.       Eventuelt innkomne forslag (må være mottatt senest innen 17.5.)

Det skal velges 3 styremedlemmer og 1 vararepresentant til styret. Forslag til styrekandidater må sendes styret innen 17.5.2010. Pål Chr. Møller, André Øien, Tore Karlsen og Thomas Bergheim Larsen (vara) står på gjenvalg. Tom Bolstad, Tore Hansen og Nils-Jacob Førli (vara) ble i 2009 valgt for 2 år.

Registrering av møtedeltakere blir gjort ved inngang til lokalet (kun medlemmer). Her utleveres også relevante årsmøtepapirer. Papirene vil normalt være tilgjengelig på nettet før møtet. Det blir enkel servering av mat og drikke.

Vi ønsker alle medlemmer av LFCSCSB velkommen til Årsmøtet.

Oppdatert (29. mai): Det har ikke kommet inn forslag på kandidater til styret.

Etter den formelle delen av årsmøtet er over kommer vi til å ha en paneldebatt vedgående den økonomiske situasjonen på Anfield og eierskapet. Vi kommer også til å informere om samtalene med TV2 og Canal Digital og vedrørende den nye TV-avtalen. Panelet vil bestå av redaktør Torbjørn Flatin, formann Pål Møller, Øyvind Alsaker (TV2) og Knut Espen Svegaarden (VG).


ÅRETS SUPPORTER 2010
For sjette gang i historien skal Supporterklubben kåre ”Årets Supporter”. Styret ønsker igjen å gjøre ekstra stas på en person som har utmerket seg spesielt i forhold til Liverpool Football Club.

Tidligere vinnere er: Tage Herstad, Bjørn Hanssen, Bertil Holen, Chris Wood og Kenneth L Monsen.

Navnet på ”Årets Supporter 2010” vil bli offentliggjort på Årsmøtet, men vi inviterer alle til å komme med gode forslag på kandidater. LFCSCSB belønner vinneren med en tur til England.

Forslag og skriftlig begrunnelse må sendes til: LFCSCSB, Postboks 43, 4551 Farsund eller per email: [email protected] . Fristen er satt til 17. mai.