Liten sjanse for at RBS tar over klubben

En eierovertagelse av Royal Bank of Scotland skal ligge lavt på bankens agenda. RBS har tro på at Martin Broughton og Barclays Capital skal finne en ny eier til Liverpool FC.

Mens styret på Anfield studerer diverse bud på klubben, er det stilt spørsmål ved hvor lang tid det vil ta å slutføre prosessen. I går ble det antydet at det kan ta måneder, kanskje så sent som oktober før en offisell kunngjøring kommer. Det vil bety at samtaler vil finne sted etter fristen 6.oktober, da Royal Bank of Scotland kan kreve inn lånet på £237M. Banken, som eies 83% av skattebetalerne, vil da kunne ta over kontrollen av klubben.

Etter det Liverpool Daily Post erfarer forbereder Royal Bank of Scotland seg ikke på et slikt drastisk scenario. Syv uker før fristen skal RBS føle seg sikker på at Liverpools formann Martin Broughton og Barclays Capital skal finne en eier. Banken har likevel ikke utelukket at de vil straffe Tom Hicks og George Gillett med £20M om et salg ikke sluttføres før utgangen av august.

Kenny Huang, en av interessentene, sies å ha økt summen han er villig til å betale for klubben fra £325M til £400M, noe som fortsatt er langt unna de £600M Hicks og Gillett ønsker.