Liverbirds Oppegård er stiftet

Enda en Liverbirdsklubben er stiftet. Denne gangen på Oppegård utenfor Oslo.

Vi har fått en mail fra sekretær Jan Ingebretsen i Liverbirds Oppegård:

 

Vi hadde et stiftelsesmøte ifjor som det ikke kom noe ut av men nå den 10. april kalte jeg inn til et nytt stiftelsesmøte på Valentinos Pub på Greverudsenteret.

 

7-8 stykker møtte opp og besluttet å stifte Liverbirds-Oppegård.

Jeg hadde lagd ferdig et grovutkast til vedtekter og stiftelsesdokument som ble behandlet på dette møtet. Vi kom fram til enighet og stiftelsesdokumentet ble renskrevet. I dag ble dette sendt inn til Brønnøysund for registrering.

 

Det ble  valgt et styre som har et ønske om nærmere samarbeid med andre Liverbirdsklubber om felles arrangementer. Styret skal også gå i gang med arbeidet med å lage egne gensere og medlemskort.

 

Litt Info om oss:

 

Vi er en stor gjeng med Liverpoolfan som bor i Oppegård/Follo som samles til Liverpoolkamper på Valentinos Pub i Greverudsenteret. (Gamle Chaplin Pub som ble nedlagt)

Vi er i forhandlinger med Valentinos Pub om hyggelige priser for Liverbirds-Oppegård medlemmer.

Straks vi har blitt registrert i Brønnøysund skal vi kjøpe domene hvor vår hjemmeside blir lagt ut.

 

Mere info kan fås ved å kontakte.:

 

Leder         Werner Olsen   Mob.:  99204930

Nestleder   Eddie Christian Fjeldheim Mob.: 98212130

Sekretær   Jan Ingebretsen  Mob.:

Over 30 Liverbirdsklubber
Det finnes i dag over 30 Liverbirdsklubber og LFCSCSB oppfordrer alle som befinner seg i nærområdet til en klubb om å møte opp på arrangmentene. Sammen er vi sterke!
Her er en oversikt over alle klubbene.