Røde tall for Kop Holdings

Årsregnskapet til Kop Football (Holdings) Limited ble publisert i dag, og viste et underskudd før skatt på £54.9M for regnskapsåret som endte i juli 2009. Det fremgår blant annet at Liverpool betalte £3M i sluttpakke til Rick Parry.

Regnskapene til Kop Football (Holdings) Limited for det siste året viser røde tall, og renteutgiftene steg fra £36.5M til £40.1M. BBC Sports avslører at Rick Parry fikk en fallskjerm på £3M for å fratre sin stilling som daglig leder i Liverpool FC. Totalt ble det utbetalt £4.33M i sluttpakker til Parry og trenerstaben som ble oppsagt som en følge av restruktureringen av klubbens akademi i Kirkby.

Liverpool Echo hevder at fallskjermen som Parry fikk med seg er en av de største noensinne gitt innen sportens verden. Det er for eksempel en langt større sluttpakke enn de £1.2M som Brian Barwick fikk med seg da han forlot toppstillingen i det engelske fotballforbundet i 2008 og de £.1.5M som Keith Edelman mottok fra Arsenal samme år.

Parry gikk av som daglig leder i Liverpool FC i februar 2009, etter å ha hatt stillingen siden juli 1998. Han ble avskjediget etter å ha kommet på kant med deleier Tom Hicks og manager Rafael Benitez.

Regnskapstallene fra Kop Football (Holdings) Limited viser at Liverpool tapte £54.9M før skatt i skatteåret som ble avsluttet 31.juli 2009. Dette er £14M mer enn hva klubben tapte i 2008. Store deler av tapet kan tilskrives klubbens voldsomme renteutgifter.

Omsetningen over det siste regnskapsåret økte med mer enn £20M til £184.4M. Økningen skyldes i all hovedsak høyere TV-inntekter. Regnskapene viser at driftsinntektene (hvor spillersalg, skatter og renter ikke er medregnet) har økt med 10% til £27.4M.

Disse tallene er altså en sesong gamle, og inkluderer dermed ikke rekordavtalen med Standard Chartered.

Dokumentene avslører også at antall stillinger i klubbens kommersielle og administrative avdelinger ble nesten fordoblet, til totalt 275 ansatte.

Kommersielle inntekter, inkludert salg av supportereffekter og sponsoravtaler, økte fra £13.5M til £67.7M. Blant annet ble inntekter fra utlandet på dette området tredoblet etter Ian Ayres inntreden.

Som i fjor er revisorene bekymret over tallene til Kop Football (Holdings) Limited, og slår igjen fast at det er usikkert om selskapet og morselskapet (Liverpool FC) er i stand til å forsette som levedyktige selskaper.

Liverpool Echo mener dette bare demonstrerer at Liverpool FC har behov for en betydelig pengeinnsprøyting fra nye investorer, eller gjennom at Hicks og Gillett selger klubben med hud og hår.