ShareLiverpoolFC ser for seg bud

Rogan Taylor og ShareLiverpoolFC sier at man nå er i uformelle samtaler med Liverpool FC og banker, og at man kan være kort tid unna å legge inn et bud for en aksjepost.

I en e-mail til personer som har vist interesse for å være med i en supportereid klubb, skriver ShareLiverpoolFC at det nylig offentliggjorte regnskapet for 2009 forsterker inntrykket av den prekære finansielle situasjonen som klubben befinner seg i.

Organisasjonen setter bl.a. søkelys på at LFC betalte 40M i renter, som tilsvarer 22% av klubbens årlige omsetning. ShareLiverpoolFC mener at det er veldig sannsynlig at gjeld og tap bare vil fortsette å øke, og at behovet for nytt eierskap og en annen gjeldstruktur aldri har vært større.

”Inntil nå har det ikke vært mulig å forhandle med eierne og deres urealistisk høye verdsetting av klubben. Å gjøre et fremstøt uten å ha en realistisk sjanse om en aksjepost i klubben vil være ekstremt kostbart. Siden situasjonen i klubben forandrer seg, forandrer imidlertid også situasjonen seg for oss.

På den ene måten bare forsterker regnskapene det vi allerede vet, at eierne har behov for å selge hurtig da de ikke har finansene til å fortsatt drive klubben. Størrelsen på gjeld og kostander gjør imidlertid at dette nå er mer presserende.

Vi har startet en rekke uformelle samtaler og fortrolige møter med representanter for klubben, med Barclays Capital og investeringsbanker. Vi har ikke mulighet til å gjøre denne prosessen ”offentlig”, da vi må være involvert med viktige nøkkelspillere i dette og vise at vi kan opptre konfidensielt. Vi føler oss veldig positive i hvordan dette går framover. Muligheten til å kunne erverve en betydelig aksjepost i klubben virker nå å være mer realistisk enn noen gang tidligere.

Ironisk nok, når den generelle situasjonen i klubben forverrer seg, blir våre utsikter bedre. Det kan være at vi om veldig kort tid kommer til et punkt hvor vi kan legge inn et bud."