Trolig søksmål i England

I går kom meldingene om at Tom Hicks og George Gillett dropper søksmål mot RBS og Liverpool FC i USA. Det virker imidlertid som amerikanerne vil prøve å vinne frem med et lignende søksmål i England i stedet.

Tom Hicks og George Gillett kommer trolig til å saksøke RBS, Liverpool FC og styremedlemmene som stod bak overdragelsen av klubben til NESV for 1 milliard pund i det engelske rettssystemet.

Liverpool Echo melder at de tidligere eierne vil bruke sine advokatressurser på å sikre seg 1 milliard pund i erstatning. En advokat lokalavisen har snakket med tror imidlertid de tidligere eierne vil stå foran en formidabel oppgave om de skal vinne frem i så måte. Advokaten Paul Lunt tror imidlertid en slik rettssaga vil pågå i månedsvis, og at det hele sannsynligvis ender med et forlik utenfor rettssystemet.

Rettsdokumentene fra Texas tyder på at de tidligere eierne kommer til å hevde at styremedlemmer med vilje lekket feilaktig informasjon til supportergrupper. Det blir videre hevdet at feilinformerte supportere kjørte en kampanje mot eierne, der man i de mest ekstreme tilfeller oppfordret til voldelig terrorisme, for å forhindre at Hicks og Gillett fikk refinansiering.

- Vi mener at kjennelsen i høyesterett i London var urettferdig, men Mr Hicks og Mr Gillett respekterer den rettslige prosessen. Så snart en engelsk domstol får sjansen til å høre alle fakta i saken, vil nok et helt annet bilde bli tegnet, uttaler advokatene til de tidligere eierne.

Advokat Paul Lunt tror imidlertid at de tidligere eierne vil få slite med å vinne frem i en engelsk domstol. De må i så fall først dokumentere at de engelske styremedlemmene var forpliktet til å ta hensyn til eiernes beste interesser og ikke selskapets beste interesser.

- I henhold til engelsk lov vil de ikke klare å gjøre det. Etter engelsk lov skal man ivareta selskapets interesser, ikke aksjeeiernes. I dette tilfelle betyr det at det ikke nødvendigvis var best for klubben at den ble overtatt av den som la mest penger på bordet, uttaler Lunt.